Informacje z linii produkcyjnej

Activplant ułatwia śledzenie produkcji dzięki opcji sporządzania raportów za pośrednictwem interfejsu arkusza Excel

Arkusz obliczeniowy Microsoft Excel jest najpowszechniej używanym narzędziem planowania procesów produkcyjnych. Piekło zaczyna się w momencie chaotycznego użytkowania, kiedy każdy podąża swoją drogą i ma własną w ersję wyników uzyskanych  z własnego narzędzia planowania.


Dennis Cocco, prezes, dyrektor naczelny Activplant, twierdzi, że zastosowanie programu Insight może pomóc producentom w zaoszczędzeniu połowy kosztów tradycyjnego sporządzania


Pracownicy Activplant – dostawcy oprogramowania umożliwiającego uzyskanie informacji z procesów produkcyjnych – twierdzą, że użytkownicy wciąż mogą korzystać z interfejsu Excela, zapewniając sobie współpracę opartą na wspólnie wykorzystywanych informacjach. Nowy produkt o nazwie Insight umożliwia użytkownikom tworzenie szczegółowych raportów, w których wykorzystywane są dane zebrane przez firmowe oprogramowanie Activplant Performance Management System (APMS) za pomocą funkcji Excela Microsoftu.

Użytkownicy przeglądają dane w systemie APMS, filtrują je w zależności od swoich potrzeb i, wykorzystując architekturę zorientowaną na usługi (SOA), wstawiają dane do komórek arkusza Excel.

– Ponieważ dane w Excelu umieszczane są w czasie rzeczywistym, każda komórka w każdym arkuszu roboczym jest oknem dającym wgląd w proces wytwarzania – mówi Dennis Cocco, prezes i dyrektornaczelny firmy Activplant. – Insight jest  wtyczką do Excela, opartą na systemie podpowiedzi. Zapewnia elastyczne tworzenie raportów, w tym raportów na zamówienie, nawet przy ograniczonej wiedzy na temat bazy danych Activplant.

Zdaniem Cocco zastosowanie programu Insight może przyczynić się do zaoszczędzenia połowy kosztów tradycyjnego sporządzania raportów na specjalne zamówienie.

Insight został opracowany w związku z Inicjatywą Maksymalnej Wydajności (Peak Performance Initiative ), wdrożoną przez Microsoft. Jego wersję beta poddano testom przemysłowym w firmach Gillette, Bosch i Toyota.

Moduł raportów zapewnia stałe połączenie sieciowe z APMS. Raporty dotyczące nadchodzących miesięcy są automatycznie rozmieszczane z odpowiednimi danymi, gdy dane te stają się dostępne.– Użytkownicy przechowują raport z innymi aplikacjami z pakietu Microsoft Office – informuje Cocco. – Szablony i raporty mogą być zapisywane i publikowane jako komponenty w formacie XML w Portalu SharePoint Microsoftu.

 

Najwięksi producenci, wytwarzający wyroby w wielkich seriach i w systemie pracy ciągłej, wydają najwięcej na systemy gromadzenia danych o procesie produkcji

Według analityków z AberdeenGroup użytkownicy poszukują narzędzi nowej generacji do zarządzania produkcją, a także kombinacji systemów zbierania danych z modelami procesów biznesowych, technik wspomagających tok pracy, usług sieciowych, SOA, bibliotek aplikacyjnych komponentów oraz przemysłowych standardów zarządzania produkcją i zbierania danych, scalania i kontekstowego podejścia do danych produkcyjnych w celu wyświetlania ich w specjalnych raportach lub na tablicach.

Bill Swanton z firmy AMR Research określa inicjatywy w zakresie zbierania informacji o produkcji mianem projektów obarczonych niskim ryzykiem, bardzo opłacalnych. Projekty te mogą zaowocować zwrotem poniesionych na nie kosztów w ciągu sześciu miesięcy lub jeszcze szybciej.