IFS na koszty środowiskowe i poziom emisji substancji szkodliwych

  IFS wprowadził narzędzie „Eco-Footprint Management”, wspierające zarządzanie  wskaźnikami ekologicznymi. Stanowi ono integralną część systemu  IFS Applications i wspiera przedsiębiorstwa w ich dostosowaniu  do zmieniających się regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska.

  „Eco-Footprint Management” jest integralną częscią systemu IFS Applications. Dzięki niemu użytkownicy mogą wykorzystywać IFS Applications do gromadzenia danych  o wpływie działalności firmy na środowisko naturalne oraz informacji o kosztach związanych z ochroną środowiska. Użytkownicy będą mogli monitorować pełen zakres prowadzonej działalności, od pozyskiwania surowców, poprzez projektowanie wyrobów, ich produkcję i emisje zanieczyszczeń. Rozwiązanie umożliwia opracowanie schematów ekologicznych, dzięki którym można przeprowadzać różnorodne analizy, zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne. „Eco-Footprint Management” wspiera także tworzenie raportów wymaganych przez przepisy prawne.

  „Komponenty systemu IFS Applications, w których gromadzone są  informacje o kosztach, będą mogły także służyć do monitorowania poziomu emisji tlenku węgla, ołowiu, siarki i innych szkodliwych dla środowiska substancji, traktując je jako dodatkowy rodzaj kosztu” – mówi Thomas Petersson, wiceprezes IFS ds. produktu i marketingu. „Użytkownicy zyskają możliwość np. przypisywania różnych wskaźników poziomu emisji związków węgla do stosowanych metod transportu. Pozwoli im to na przykład porównać koszty przewozu materiałów koleją, w stosunku do transportu drogowego, a także zestawić wpływ na środowisko pozyskiwania surowców z lokalnego rynku, w stosunku do zamawiania ich za granicą.”

  Nowe rozwiązanie pomoże klientom, którzy muszą dostosować prowadzoną działalność do uregulowań prawnych, takich jak: unijne dyrektywy EuP, REACH, akty prawne o odpowiedzialności środowiskowej, ustawa National Greenhouse and Energy Reporting Regulation w Australii, czy proponowane przez US Climate Action Partnership działania przeciwdziałające zmianom klimatu, które mają być wprowadzone

  w Stanach Zjednoczonych.

  Profesor Bo Hjort Christensen z Norwegian School of Management dostrzega coraz większe zainteresowanie oprogramowaniem biznesowym z wbudowanymi funkcjami oceny wpływu działalności na środowisko naturalne. „Firmy szukają takich rozwiązań, które pozwolą im zgromadzić wiarygodne dane, promując się jako firmy proekologiczne, funkcjonujące zgodnie z regulacjami prawnymi, przy okazji znajdując dodatkowe źródła oszczędności. Klienci IFS będą mogli jako pierwsi skorzystać z takich możliwości w ramach zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie.”

  „InkCycle zdecydowanie ograniczył wpływ swojej działalności na środowisko. Obecnie stoimy przed zadaniem, jakim jest udokumentowanie klientom naszych wysiłków proekologicznych” – powiedział Roderick wiceprezes spółki InkCycle, jednego z klientów firmy IFS. „Biorąc pod uwagę olbrzymią liczbę ustaw związanych z ochroną środowiska, które mają być w najbliższym czasie wprowadzone, funkcjonalność ta pomoże nam udowodnić, że przetwarzane wkłady do drukarek i wkłady typu „grenk” o niskim wpływie na środowisko mają uzasadnienie ekologiczne. Dzięki temu będziemy mogli przygotować bardzo atrakcyjną propozycję dla naszych klientów.”

   „Niezależnie od tego, czy nasi klienci skupiają się na spełnieniu wymogów ustawowych, czy też aktywnie realizują inicjatywy zrównoważonego rozwoju, „Eco-Footprint Management” jest narzędziem, jakiego potrzebują. Narzędzie to pozwoli naszym klientom zarządzać ryzykiem na poziomie najwyższej kadry kierowniczej oraz spełniać wymogi bardziej restrykcyjnych regulacji, co pomoże im wzmocnić pozycję na rynku” – podkreśla Alastair Sorbie, prezes Zarządu korporacji IFS.