IFS Applications w branży konstrukcyjno-budowlanej

Mosty Łódź, firma działająca w sektorze konstrukcyjno-budowlanym, jako jedna z pierwszych w branży wdrożyła zintegrowany system wspomagający zarządzanie klasy ERP – IFS Applications. Wdrożeniem objęto wszystkie działy przedsiębiorstwa.

Spółka akcyjna Mosty Łódź powstała w maju 1992 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, wydzielonego w 1991 r. z wielozakładowego Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych. Firma uczestniczy w konstruowaniu i budowie największych mostów w kraju. Do 2002 r. wykonywała głównie konstrukcje mostowe, obecnie dostarcza również belki mostowe.

– W związku z dynamicznym rozwojem firmy niezbędne stało się wdrożenie nowoczesnego systemu klasy ERP. Wybór poprzedzony został dogłębną analizą potrzeb firmy – powiedział Wojciech Pater, dyrektor ds. przygotowania produkcji w Mostach Łódź, odpowiedzialny za wdrożenie systemu. – O wyborze IFS Applications zadecydowało wiele czynników, m.in. korzystny stosunek jakości do ceny, elastyczność i skalowalność systemu oraz profesjonalizm konsultantów IFS i ich postawa wobec klienta.

Wdrożenie systemu IFS Applications w Mostach Łódź zostało przeprowadzone przez zespoły składające się z kluczowych użytkowników ze strony klienta – kierowników poszczególnych działów oraz konsultantów IFS.

Wyjątkowy charakter wdrożenia wynika ze specyfiki działania firmy Mosty Łódź. Każdy budowany przez nią most jest inny, choć może mieć standardowe elementy. Obszar zarządzania projektem ma więc kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji całego przedsięwzięcia. Dlatego duży nacisk położono na wdrożenie modułu IFS Projekt, wykorzystywanego do planowania, budżetowania i wyceny realizowanych budów oraz do analizy stopnia ich wykonania i rentowności zawartych kontraktów.

Obecnie w przedsiębiorstwie funkcjonują moduły IFS Applications wspomagające wszystkie kluczowe działy firmy: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Projekt, IFS Produkcja, IFS Remonty, IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace.

Moduł IFS Remonty obsługuje rozbudowany park maszynowy. Moduł IFS Produkcja służy do planowania, wykonania i rozliczenia produkcji prefabrykatów niezbędnych do realizacji projektów. Moduł IFS Dystrybucja odpowiada za obsługę logistyczną prowadzonych przedsięwzięć. Wszystkie zdarzenia gospodarcze rejestrowane w obszarach objętych wdrożeniem znajdują odbicie w module IFS Finanse. Moduły kadrowo-płacowe umożliwiają raportowanie czasu pracy pracowników i odpowiednie ich rozliczanie.

Wdrożenie IFS Applications usprawniło proces rozliczania należności z inwestorem. Umożliwiło też bieżący dostęp do informacji gromadzonych w jednej bazie, co z kolei porządkuje wiedzę o wszystkich procesach zachodzących w firmie.

– Szczególnie cieszy nas, że Mosty Łódź jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w branży konstrukcyjno-budowlanej zdecydowały się na kompleksowe wdrożenie naszego systemu – powiedział Marcin Taranek, prezes zarządu IFS Poland. – Jesteśmy przekonani, że elastyczność IFS Applications w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem naszych konsultantów przyczyni się do dynamicznego rozwoju klienta i wpłynie na jego przewagę konkurencyjną.