IBM: pierwsze wyniki C-suite Study 2013

Aż 78% menedżerów na świecie chce do 2017 r. posiąść głęboką wiedzę o swoich klientach. Obecnie deklaruje ją zaledwie 34% badanych. Jednocześnie menedżerowie zaledwie jednej piątej badanych firm mają obecnie możliwość wykorzystania Big Data.

Wstępne wyniki IBM C-suite Study 2013 firma IBM Polska ogłosiła podczas pierwszej edycji rokrocznej konferencji IBM Business Connect w Warszawie, dotyczącej najważniejszych trendów w biznesie.

– IBM C-Suite Study 2013 to pierwsze tego typu kompleksowe badanie przygotowane przez konsultantów IBM Institute for Business Value. W ramach badania przeprowadzono bezpośrednie rozmowy z ponad 4000 przedstawicielami najwyższej kadry zarządzającej na świecie na temat kluczowych trendów i wyzwań, jakie stoją przed ich firmami – powiedział Ales Bartunek, dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie.

Świętując równą dekadę badań C-suite (m.in. kilka edycji CEO Study, CFO Study, CIO Study), podczas których konsultanci IBV rozmawiali bezpośrednio z ponad 18 000 przedstawicieli kadry kierowniczej w 60 krajach, w 2013 r. zdecydowano się zrealizować po raz pierwszy kompleksowe globalne badanie C-suite, prezentujące, jak najważniejsi menedżerowie pracują razem dla rozwoju swoich firm. Podczas tego badania uwzględniono głosy: CEO, CFO, CHRO, CIO, CMO i CSCO.

Pierwsze wnioski z IBM C-Suite Study 2013

  • 63% dyrektorów generalnych chce w większym stopniu współpracować dla wypracowania większej wartości biznesowej
  • 71% dyrektorów IT dostrzega ewolucję od komunikacji do społecznej współpracy – szczególnie w mediach społecznościowych
  • 64% dyrektorów marketingu chce dotrzeć do klientów ze spersonalizowaną ofertą
  • 77% dyrektorów finansowych wspiera rozwój nowych produktów i usług w firmach
  • 55% dyrektorów personalnych przewiduje zwiększenie organizacyjnej otwartości
  • 19% dyrektorów ds. łańcucha dostaw przewiduje redukcję bazy partnerskiej w ich firmach

Dodatkowo aż 69% badanych menedżerów przyznało, że jednym z najważniejszych zadań, jakie przed nimi stoją jest stworzenie spójnego doświadczenia we wszystkich punktach kontaktu z klientem. 40% badanych integruje wewnętrzne i zewnętrzne dane w celu uzyskania szerszej wiedzy. Jednocześnie jedynie 18% używa obecnie Big Data do identyfikacji i wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług.

Pełne wyniki badania oraz lokalny raport na temat opinii polskich menedżerów ogłoszony będzie jesienią 2013 r.