Huhtamaki zwiększa oszczędności energii

    Huhtamaki, producent opakowań spożywczych, rozszerzył dotychczasową współpracę z Proximusem podpisując umowę na wdrożenie i utrzymanie systemu do zarządzania energią.

    Projekt ma pozwolić na skorzystanie z zasady TPA, dostępu stron trzecich do sieci, dzięki której odbiorcy końcowi mogą indywidualnie i swobodnie wybierać sprzedawcę energii, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży. W dłuższej perspektywie korzystanie z zasady TPA oraz opomiarowanie wszystkich odbiorników ma przynieść spółce duże oszczędności w zużyciu energii.

    W pierwszej kolejności został zmodernizowany główny układ pomiarowy, a następnie uzyskano koncesję na sprzedaż energii.

    Proximus nie tylko odpowiada za instalację i uruchomienie platformy technologicznej, ale także zapewnia rozdzielenie kosztów dostawy i zakupu energii zmieniając warunki umowy z dostawcą medium. Ponadto, integrator IT na bieżąco monitoruje i serwisuje działanie systemu. Wszystko po to, aby wykazać znaczne oszczędności w wyniku kontrolowanego zużycia oraz planowanego zakupu energii.