HP wygrała przetarg w ARiMR

    Spółka Hewlett-Packard Polska wygrała przetarg organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na utrzymanie w eksploatacji i modernizację systemu informatycznego agencji w latach 2009-2010.

    Wartość zamówienia to 114,68 mln zł brutto – wynika z Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

    Spółka Hewlett-Packard Polska została wybrana do realizacji zamówienia w ramach procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia.

    Wcześniej spółka Hewlett-Packard przy pracach związanych z systemami dla ARiMR współpracowała z ABG, obecnie spółką w 100 proc. zależną od Asseco Poland.