Hicron: innowacyjna metodyka Design Thinking

Firma Hicron wprowadziła metodykę Design Thinking do procesu projektowania rozwiązań IT dla swoich klientów. Design Thinking służy do tworzenia innowacji w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb i problemów klientów. Pozwala łączyć logiczne, konwencjonalne, często linearne podejście biznesowe z otwartym, nieskrępowanym, radosnym procesem twórczym właściwym branży kreatywnej.

Przebieg procesu Design Thinking

Metoda opiera się na 5 krokach: empatii, definiowaniu problemu, generowaniu pomysłów, prototypowaniu i testowaniu. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieją złożone problemy wymagające niestandardowych rozwiązań.

– Nasi klienci na każdym kroku oczekują od nas innowacji. Zarówno w sferze technologicznej, jak i sposobu pracy. Filozofia Design Thinking, oparta na zaangażowaniu, dobrych relacjach i prawdziwym zrozumieniu potrzeb klienta jest bardzo bliska naszemu podejściu do biznesu. Nawiązujemy długoterminowe związki z klientami, którzy stają się naszymi partnerami w biznesie. Wspólne tworzenie rozwiązań zapewnia ich dostosowanie do rzeczywistych wymagań klienta. Korzystamy z każdej okazji, by uciec od sztampy, nudy i utartych schematów, głęboko wierząc, że wtedy rodzą się najlepsze pomysły – tak o motywach decyzji mówi Michał Guzek, partner zarządzający Hicron sp. z o.o.

Metodę Design Thinking z powodzeniem stosuje i propaguje SAP. Jest ona szczególnie pomocna w pracy koncepcyjnej nad modelowaniem rozwiązań dla i z klientami. Zaletą metodyki Design Thinking jest praca w zróżnicowanych, interdyscyplinarnych zespołach. Im większa różnorodność osób, tym większe prawdopodobieństwo zaprojektowania niestandardowych i adekwatnych rozwiązań.

– SAP nieustannie ewoluuje – mówi Tomasz Niebylski, dyrektor działu SAP Presales na Europę Środkowo-Wschodnią. – Zmiany postępują nie tylko w zakresie portfolio rozwiązań, ale przede wszystkim w sposobie myślenia o rynku, klientach, ich realnych potrzebach i motywacjach. To nowatorskie, świeże podejście odzwierciedla założenia tak bliskiej nam metodyki Design Thinking  – przekonuje Tomasz Niebylski.