Hannover Messe: Integrated Industry – zintegrowany przemysł

Targi Hannover Messe 2013 odbyły się 8–12 kwietnia 2013 r. pod hasłem „Integrated Industry – zintegrowany przemysł”. Znaczenie tego trendu potwierdziło 6550 wystawców z 62 krajów, którzy zaprezentowali innowacyjne produkty i rozwiązania z różnych sektorów przemysłu. Pięć pozostałych głównych tematów imprezy: automatyka przemysłowa i informatyka, energetyka i technologie ekologiczne, techniki napędów, dostawy dla przemysłu, technologie i usługi produkcyjne oraz prace badawczo-rozwojowe – także stanowiło dobrą inspirację do rozmów o nowych perspektywach, jakie stają przed przemysłem ery 4.0. Krajem partnerskim Hannover Messe 2013 była Rosja.

W ramach Hannover Messe 2013 pod jednym dachem zgromadzono jedenaście wystaw branżowych: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation, Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, Surface Technology, Industrial Green Tec oraz Research & Technology. Prezentujemy informacje o niektórych z nich.

Industrial Automation – Międzynarodowe Targi Branżowe Automatyki Przemysłowej

Hasło „Zintegrowany przemysł” królowało nie tylko na stoiskach wystawców, lecz również na forum „IT w przemyśle”, poświęconym koncepcji fabryki przyszłości. Wiodący producenci z sektora robotyki i twórcy oprogramowania zadbali o „najazd robotów”, prezentując najnowsze technologie i rozwiązania z zakresu automatyzacji produkcji.

Motion, Drive & Automation (MDA) – Międzynarodowe Targi Techniki Napędów i Automatyki Strumieniowej

Nagrodą HERMES AWARD uhonorowano w tym roku w ramach MDA firmę Bosch Rexroth wyróżniając tym samym potencjał innowacji drzemiący w sektorze napędów elektrycznych i mechanicznych oraz w pneumatyce i hydraulice. Koncern nagrodzono za rozwiązanie software’owe wnoszące wkład w tematykę zintegrowanego przemysłu. W tym roku sporo wystawców targów MDA położyło nacisk na inteligentne rozwiązania, które cechuje efektywność i ekologiczność.

Energy – Międzynarodowe Targi Wytwarzania Energii ze Źródeł Konwencjonalnych i Odnawialnych, Zaopatrzenia w Energię oraz Przesyłu i Dystrybucji Energii

Wystawcy targów Energy postawili na zaawansowane technologie, dzięki którym firmy mają realny wkład w przebudowę systemów energetycznych na świecie i w nadchodzący globalny przełom energetyczny. Zaprezentowano rozwiązania ze wszystkich etapów łańcucha energetycznego: od pozyskiwania energii poprzez jej przesył i dystrybucję po magazynowanie, a także mechanizmy rynkowe i systemy informatyczne związane z inteligentnymi sieciami energetycznymi. W centrum uwagi znalazły się kwestie związane z oszczędzaniem energii i zwiększeniem wydajności dzięki zastosowaniu zdecentralizowanych systemów zaopatrzenia w prąd.

Digital Factory – Międzynarodowe Targi Branżowe Zintegrowanych Procesów Przemysłowych oraz Systemów Informatycznych i Telekomunikacyjnych

Po raz kolejny Digital Factory w hali 7 stało się prawdziwym centrum teleinformatycznym targów. Jak ważną rolę informatyka odgrywa w rozwoju innowacji przemysłowych, widać było wyraźnie na stoiskach: obecne na nich systemy klasy PLM, ERP, MES czy CAx cieszyły się nie tylko zainteresowaniem zwiedzających, lecz również ekspertów, którzy dyskutowali o nich w kontekście przemysłu ery 4.0.

Dużą atrakcją okazało się zorganizowane po raz pierwszy Forum CAE poświęcone tematyce symulacji numerycznych. Przedstawiciele firm przemysłowych i reprezentanci szkół wyższych wygłosili tam interesujące wykłady dotyczące między innymi usług IT i zapewniania jakości w procesie opracowywania koncepcji produktu.

Research & Technology – Międzynarodowe Targi Prac Badawczo-Rozwojowych i Transferu Technologii

Trzon targów Research & Technology stanowi transfer wiedzy między światem nauki a sferą biznesu. W poszczególnych obszarach tematycznych targów – takich jak adaptronika, świat nanotechnologii, bionika, elektronika organiczna, tekstylia przemysłowe – oraz w ramach wystawy osiągnięć badawczo-rozwojowych widać było doskonale, jak ogromny potencjał dla biznesu ma współczesna nauka.

– Najważniejsze międzynarodowe targi przemysłowe okazały się ważną siłą napędową czwartej rewolucji przemysłowej – powiedział dr Jochen Köckler z zarządu Deutsche Messe AG. – Zarówno wystawcy, jak i goście wystawili imprezie doskonałe noty – również dlatego, że odpowiednio dużą rangę nadała ona tematowi zintegrowanego przemysłu, który staje się coraz ważniejszym trendem we wszystkich gałęziach gospodarki. (…) Eksperci są zgodni co do tego, że idea zintegrowanego przemysłu trwale zmieni oblicze globalnej gospodarki w ciągu nadchodzących 10–15 lat.

Hannover Messe 2013 odwiedziło ponad 225 tys. zwiedzających. Co czwarty zwiedzający przyjechał do Hanoweru spoza granic Niemiec – większość z krajów Unii Europejskiej (50%) oraz z Azji Południowej, Wschodniej i Środkowej (20%). Najliczniej reprezentowana była w tym roku Holandia (3500 gości) oraz Chiny (3400 osób), a także Indie, Włochy, Austria i Dania.

Kolejną edycję targów Hannover Messe zaplanowano na 7–11 kwietnia 2014 r.