GSG rozpoczyna wdrożenie SAP

Górnośląska Spółka Gazownictwa (GSG) wdroży rozwiązania mySAP Busines Suite w ramach kompleksowej informatyzacji spółki. Tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania na bazie mySAP BS rozpocznie się od wdrożenia funkcji finansowych wspierających ewidencję księgową, raportowanie oraz zarządzanie środkami trwałym. Oddanie tych funkcji do eksploatacji nastąpi w połowie bieżącego roku. Projekt wdrożeniowy realizowany jest w przez firmę IBM Polska.

Celem wdrożenia jest zwiększenie efektywności GSG i przygotowanie spółki do sprawnego funkcjonowania na zderegulowanym rynku gazu. Kolejne funkcje będą wdrażane sukcesywnie w bieżącym roku i kolejnych latach.