Grupa PBG zakończyła wdrożenie oprogramowania Forte

    Spółki należące do Grupy Kapitałowej PBG – Avatia, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST, BETPOL, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych PRID oraz Infra zakończyły wdrożenie systemu zarządzania Forte, autorstwa firmy Sage. Wdrożenia dokonała poznańska filia Sage.

    Podstawowym celem wdrożenia było uruchomienie jednolitej platformy systemowej dostosowanej do potrzeb biznesowych spółek, umożliwiającej wsparcie prowadzonej działalności gospodarczej i procesów biznesowych, zestandaryzowanych w ramach Grupy Kapitałowej.

    Prace rozpoczęto od analizy przedwdrożeniowej, której wynikiem było zbudowanie modelu rozwiązania, opartego o system zarządzania Forte, dla spółek GK PBG. Konsultanci i programiści z firmy Sage, przy współpracy ze specjalistami Avatia (spółka świadcząca usługi w obszarze IT dla Grupy Kapitałowej PBG), wykonali szkolenia, konsultacje wdrożeniowe oraz prace programistyczne w okresie 6 miesięcy w obszarach: Finansowo-Księgowym: Forte Finanse i Księgowość, Forte Środki Trwałe, Symfonia Analizy Finansowe; Logistycznym: Forte Handel, oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Forte Kadry i Płace.

    GK PBG to grupa firm działająca na rynku budownictwa specjalistycznego pod przewodnictwem spółki PBG, która początki swojej działalności datuje na 1994 rok.

    Główne obszary działalności spółek z Grupy Kapitałowej PBG obejmują generalne wykonawstwo instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej, wody i paliw oraz dla budownictwa drogowego, przemysłowego i mieszkaniowego w systemie „pod klucz”.