Gospodarka chińska negatywnie wpływa na zatrudnienie w Meksyku

Prezydent Meksyku, Vincente Fox odwiedził w lecie USA, podejmując próbę ożywienia wymiany handlowej pomiędzy dwoma partnerami NAFTA (Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu). Utrata miejsc pracy w sektorze produkcyjnym Meksyku związana z zamykaniem przez Amerykanów zakładów montażowych “Maquiladora” i przenoszenie produkcji do Chin to poważne troski prezydenta Meksyku.

Rozważana jest również wymiana handlowa pomiędzy Arizoną a Meksykiem. Wprawdzie Meksyk pozostaje partnerem handlowym numer jeden stanu Arizona, ale eksport z Arizony do Chin wzrósł w roku 2002 o 168%, podczas gdy eksport do Meksyku zmniejszył się o 15%. W roku 2003 eksport do Chin wzrastał w dalszym ciągu – o 95%, podczas gdy wymiana handlowa z Meksykiem zmalała o 6%. Obecnie Chiny są na czwartym miejscu wśród partnerów handlowych stanu Arizona, podczas gdy w roku 2001 zajmowały zaledwie 17 miejsce. Niedawna utrata miejsc pracy na rzecz Chin w meksykańskim stanie Sonora, który graniczy z Arizoną, spowodowała, że straże graniczne Meksyku i Arizony musiały wzmocnić kontrole graniczne.

Michelle Pino, dyrektor Parku Badawczego Uniwersystetu Stanu Arizona oraz naczelny developer stanowej gospodarki powiedziała, że Meksyk ma zalety dla tych firm amerykańskich, dla których mają znaczenie szybsze dostawy oraz skrócony łańcuch zaopatrzenia. Ale zarówno ona, jak i inni amerykańscy decydenci uważają, że eksport związany z najbardziej rozwojowymi z punktu widzenia USA dziedzinami, takimi jak przemysł lotniczy i astronautyczny oraz biotechnologiczny, nie pasuje do Meksyku, i znacznie lepiej rozwija się w Europie i Azji.

Pięć głównych rynków eksportowych stanu Arizona w I kwartale roku 2004

Kraj

Wartość w mln USD

% zmian w porównianiu z Q1 2003r. 

Meksyk

878

21,56 %

Kanada

373

7,56 %

Malezja

338

14,09%

Chiny

230

80,16%

Niemcy

190

22,18%

Pięć głównych produktów eksportowych stanu Arizona w I kwartale roku 2004

Sektor/kategoria

Wartość w mnl USD

%zmian w porównianiu z Q1 2003r.

Maszyny elektryczne

1700

29,20%

Przemysł lotniczy i astronautyczny

554

31,57%

Maszyny

442

16%

Instrumenty optyczne i medyczne

207

14,92%

Tworzywa sztuczne

117

15,03%

Źródło: Resort Handlu stanu Arizona