Glinik wdraża narzędzia business intelligence

    Consorg, partner BPSC, zakończył pierwszy etap wdrożenia systemu informacji zarządczej w Grupie Kapitałowej Glinik.

    Kolejne planowane etapy to Impuls BI i konsolidacja sprawozdawczości finansowej. Pierwszy etap wdrożenia obejmował pozyskiwanie danych oraz przetwarzanie informacji dla potrzeb nadzoru korporacyjnego w grupie kapitałowej. Kolejnym etapem jest wdrożenie Impulsu BI, aplikacji wspomagającej zarządzanie w głównych obszarach działalności Grupy Kapitałowej Glinik. Obejmuje ona controlling finansowy, analizę sprzedaży, problematykę zarządzania zapasami oraz elementy zarządzania zasobami ludzkim. Etapem kończącym jest konsolidacja sprawozdawczości finansowej.

    Zakończenie wdrożenia całości systemu planowane jest na 2011 rok.

    Grupa Kapitałowa Glinik to holding składający się z pięciu spółek, w którym Fabryka Maszyn Glinik S. A. posiada rolę spółki dominującej, zarządzającej kapitałami i udziałami w pozostałych spółkach. Grupa zajmuje się projektowaniem i produkcją maszyn dla kopalń węgla kamiennego, narzędzi i urządzeń wiertniczych, konstrukcji spawanych, hydrauliki siłowej i wielu innych podzespołów dla różnych branż. Jest eksporterem na kraje Europy, Azji, Ameryki i Afryki.