G.EN. Gaz Energia wybrała ArchestrA

Spółka dystrybucyjna sektora gazowniczego w Polsce, która dostarcza obecnie gaz i ciepło mieszkańcom 45 gmin zlokalizowanych na terenie 4 województw: dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, wdraża oprogramowanie Industrial Application Server firmy Wonderware. Oprogramowanie umożliwi stworzenie jednolitego, elastycznego systemu monitorowania, raportowania oraz gromadzenia danych pochodzących bezpośrednio z eksploatowanych stacji gazowych, gazociągów przesyłowych i punktów poboru gazu ziemnego należących do PGNiG SA.

Ponadto G.EN. Gaz Energia planuje etapowo, w oparciu o platformę Wonderware ArchestrA, tworzyć system telemetrycznego nadzoru dystrybucją, przekazywać dane do wdrożonego systemu SAP, a w przyszłości zintegrować system z oprogramowaniem GIS.