GE Intelligent Platforms wprowadza Proficy Process Systems – rozwiązanie do optymalnego sterowania kotłami

    Firma ASTOR poinformowała, że GE Inteligent Platforms wprowadza do oferty nowe rozwiązanie – zoptymalizowany system sterowania kotłem, działającego w oparciu o system klasy DCS – Proficy Process Systems®. Rozwiązanie to przeznaczone jest do  zaawansowanej kontroli pracy kotłów, dostarczając klientom znaczących korzyści, wynikających z redukcji kosztów zużywanego paliwa oraz zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.

    Zoptymalizowany system sterowania kotłem posiada wstępnie skonfigurowane algorytmy sterowania dla kontrolerów PAC8000 do sterowania pracą kotłów. Układ jest także wyposażony w gotowe ekrany synoptyczne (w zależności od preferencji użytkownika, dostępne są gotowe elementy dla oprogramowania iFix i CIMPLICITY), które upraszczają wdrażanie systemu i poprawiają efektywność pracy. Predefiniowane strategie sterowania obejmują:  sterowanie systemem dostarczania powietrza, paliwa standardowego i alternatywnego, ograniczenie zużycia tlenu i emisji CO2, system zasilania wody i układ bezpieczeństwa. Zaproponowane rozwiązanie wpływa bezpośrednio na zmniejszenie nawet o 50 procent czasu wdrożenia systemu przez integratorów. Dla operatorów stanowisk monitorujących pracę kotła zaprojektowano prosty i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. Po zainstalowaniu i wdrożeniu rozwiązania do sterowania pracą kotła, roczne zużycie paliwa może zmniejszyć się od 3 do 5 procent, co sprawia, że inwestycja zwraca się po 12 – 15 miesiącach.

    “Coraz większy nacisk kładziony na ciągłą poprawę wydajności operacyjnej, konieczność spełniania norm ochrony środowiska oraz potrzeba przeciwdziałania rosnącym kosztom energii sprawia, że narzędzie do zaawansowanego sterowania pracą kotła jest rozwiązaniem, które jest obecnie poszukiwane przez menadżerów infrastruktury.” – twierdzi Rick Davis, Technical Operations Manager for Process Solutions firmy GE Intelligent Platforms.  “Strategie sterujące do kontroli pracy kotłów, stworzone w oparciu o ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie nowoczesnych systemów sterowania efektywnie ułatwiają pracę inżynierom, dostarczając bezpośrednich korzyści integratorom i użytkownikom końcowym systemów.”

    Piotr Merwart, Dyrektor działu Systemu Sterowania i Sieci Przemysłowych firmy ASTOR dodaje: „W obecnej sytuacji ekonomicznej firmy integratorskie poszukują nowych dróg, na obniżenie kosztów wdrożenia systemów, np. poprzez skrócenie czasu realizacji projektu. Jednocześnie, aby stać się konkurencyjnym na rynku, starają się proponować rozwiązania, które przyniosą konkretne korzyści użytkownikom w krótkim czasie. Propozycją sprzyjającą takiemu działaniu jest predefiniowany system sterowania pracą kotła firmy GE Intelligent Platforms bazujący na systemie Proficy Process Systems”.