Funkcje kadrowe SAP w PSE-Electra

Od momentu rozpoczęcia wdrożenia rozwiązania mySAP HR w PSE-Electra do produktywnego uruchomienia systemu (wygenerowania pierwszych przelewów płacowych) minęły niecałe 3 miesiące.

Wdrożono oprogramowanie wspierające procesy zarządzania kadrami w obszarach: administracji danymi kadrowymi i strukturą organizacyjną, czasu pracy, rozliczania listy płac, opisów stanowisk i modeli kompetencyjnych, systemu ocen, zarządzania szkoleniami, rekrutacji i samoobsługi menedżerskiej.

Zespół wdrożeniowy składał się z pracowników PSE-Electra, przy wsparciu pracowników spółek grupy kapitałowej PSE. Od strony systemowej projekt prowadzony był przez konsultantów SAP Polska, którzy opracowali standardy, by zapewnić unifikację przebiegu procesów biznesowych związanych z zarządzaniem kadrami w całej GK PSE.