Frost & Sullivan: 10 głównych trendów w energetyce i ICT

Globalna firma doradcza Frost & Sullivan zidentyfikowała 10 głównych trendów, które będą miały wpływ na przyszłą konwergencję sektorów energetycznego oraz telekomunikacji i informatyki (Information & Communication Technologies – ICT). Dzięki skokowemu przejściu systemów energetycznych z technologii prawie XIX-wiecznych do świata rozwiązań inteligentnych otwiera się wiele możliwości rynkowych dla współpracy dwóch wymienionych sektorów.

Według Frost & Sullivan globalne inwestycje w urządzenia inteligentne wzrosną o niemal 400%, z 27 mld USD w roku 2011 do 125 mld USD w roku 2017. Prognoza dotyczy inwestycji obejmujących zaawansowane systemy pomiarowe i automatykę sieci, ale także kable wysokiego napięcia i systemy reagowania na popyt na energię. Nawet jednak taki wzrost inwestycji nie będzie wystarczający, aby koncepcja inteligentnych sieci stała się rzeczywistością. Skala inwestycji jest tak wielka, że zakłady energetyczne będą zmuszone do oceny projektów pod względem ich znaczenia i priorytetów oraz skupienia się na tych, które muszą być zrealizowane najszybciej.

– Zakłady energetyczne mają ograniczone pole działania, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania wszystkich pojawiających się potencjalnych innowacji – stwierdza Jonathan Robinson, starszy konsultant ds. energetyki z londyńskiego biura Frost & Sullivan. – Czynniki takie, jak rozwój odnawialnych źródeł energii czy generacja rozproszona mają duży wpływ na sytuację na rynku energii. Zakłady energetyczne muszą sprostać temu wyzwaniu, inwestując zarazem w szereg projektów modernizacji sieci.

Dla dostawców rozwiązań ICT kluczowe znaczenie będzie miało poznanie priorytetów inwestycyjnych i działań podejmowanych przez zakłady energetyczne. Dzięki temu łatwiej będzie przewidzieć, jakie produkty i rozwiązania będą potrzebne.

– Bardzo często się zdarza, że firmy z sektora ICT są gotowe do wprowadzenia jakiejś technologii w przekonaniu, że jest na nią duże zapotrzebowanie. Po czym ich zdziwienie wywołuje zbyt powolna akceptacja tego rozwiązania przez branżę energetyczną – stwierdza Yiru Zhong, manager, ICT dla energii, Frost & Sullivan. – Zrozumienie priorytetów sektora energetyki w zakresie inteligentnych sieci niezwykle ułatwi rozpoznanie tych narzędzi ICT, które w danym momencie są najbardziej potrzebne.