Forum Oracle 2008

23 kwietnia 2008 r. odbywała się konferencja Forum Oracle 2008 pod hasłem „Fusion – synteza biznesu z IT”.

Wśród ponad 500 uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele kadry zarządzającej polskich firm i urzędów, partnerzy i najważniejsi menedżerowie Oracle, a także eksperci i analitycy firm doradczych i konsultingowych oraz liczni przedstawiciele mediów. Była to możliwość wymiany doświadczeń na tematy związane z informatyką, gospodarką oraz związków pomiędzy nimi.

Tematem wiodącym była prezentacja strategii produktowej Oracle w obszarach technologii informatycznej oraz aplikacji biznesowych, zwłaszcza w świetle akwizycji dokonanych przez korporację w ostatnich trzech latach. W kilkunastu sesjach programowych omówiono ofertę produktową i usługową oraz zaprezentowano studium przypadku wdrożenia aplikacji Oracle E-Business Suite w firmie Polpharma SA.

W ramach Forum Oracle odbyła się także uroczystość wręczenia statuetek Lidera Oracle przedstawicielom ośmiu przedsiębiorstw najskuteczniej wykorzystujących technologię lub aplikacje Oracle w swoich systemach informatycznych. Wyróżnienia Partner Roku otrzymało pięciu partnerów Oracle, którzy w minionym roku najbardziej przyczynili się do popularyzacji technologii i aplikacji Oracle w Polsce i za granicą.