Forum Oracle 2006: Efektywne wykorzystanie kapitału

Wstąpienie Polski do UE i stopniowe łączenie (konsolidacja i przejęcia) polskich firm z przedsiębiorstwami europejskimi i globalnymi stworzyły w Polsce nową jakość, wymagającą innego myślenia i innej strategii prowadzenia działalności gospodarczej. W warunkach gospodarki rynkowej maksymalizacja wartości majątku akcjonariuszy wymaga działań długookresowych. Niełatwo pogodzić cele operacyjne firm, strategię ich gry rynkowej i długoterminowe interesy akcjonariuszy.

 Forum Oracle w Warszawie, organizowane pod hasłem „Inwestycje – efektywne wykorzystanie kapitału w sektorze publicznym, teleinformatycznym oraz przemysłowym”, stało się okazją do spotkania z interesującymi osobami i wysłuchania różnych opinii. Prezentacje dobrano następująco:

  • Inwestycje administracji publicznej w nowoczesne technologie
  • Inwestycje w sektorze publicznym, teleinformatycznym, przemysłowym
  • Systemy informacyjne podnoszące konkurencyjność firm

Prof. Witold Orłowski, doradca w PriceWaterhouseCoopers, stwierdził, że centralne inwestycje w informatyzację powinny być znacznie wyższe. Jako przykład przytoczył projekt budowy superszybkiej kolei, który ma kosztować 5 mld zł, a amortyzowanie tej inwestycji potrwa wiele lat. Zdaniem profesora wykorzystanie tych samych pieniędzy na inwestowanie w infrastrukturę informatyczną, szczególnie w rozwój systemów szerokopasmowego dostępu, dałoby pozytywne rezultaty ekonomiczne znacznie szybciej i bardziej zdecydowanie przyczyniałoby się do wzrostu liczby miejsc pracy.

Sporo uwagi poświecono koncepcji rozwoju warstwy middleware i architekturom zorientowanym na usługi (SOA), obszarom, w których Oracle odnosi spore sukcesy.

Podczas uroczystej gali kończącej pierwszy dzień Forum Oracle odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Lidera Oracle 2006, przyznanych po raz ósmy. Wyróżnienia otrzymało 7 przedsiębiorstw i organizacji, najskuteczniej wykorzystujących technologię lub aplikacje Oracle w swoich systemach informatycznych.

Liderzy Oracle 2006

Bank Gospodarki Żywnościowej za rozwijanie systemu kredytowego w oparciu o nowoczesną technologię BPEL

Getin Bank – za dynamiczny rozwój nowoczesnej bankowości opartej w całości na Oracle

Grupa Chemiczna Ciech – za standaryzację oprogramowania w firmach grupy CIECH w oparciu o Oracle EBS oraz za wykorzystanie zaawansowanych aplikacji Oracle do wspierania zarządzania grupą kapitałową CIECH SA

Komenda Główna Policji – za najbardziej innowacyjny technologicznie projekt z zakresu bezpieczeństwa obywatela

Polkomtel SA – za standaryzację technologii Oracle w Polkomtel SA i konsekwentne jej wprowadzanie w najnowocześniejszych rozwiązaniach telekomunikacyjnych

Telewizja Polska – za wizję przedsiębiorstwa, rzeczowy zespół i profesjonalne prowadzenie projektu

Urząd Miasta Kraków – za konsekwentne wprowadzanie najnowocześniejszych rozwiązań IT w służbie mieszkańców