Forum IT 2007

Podczas konferencji dotyczącej nowoczesnych technologii informatycznych organizowanej przez firmę IBM Polska prezentowano najnowsze rozwiązania IT, usługi informatyczne oraz oprogramowanie z oferty firmy.

– Na Forum IT przedstawiliśmy najnowsze światowe rozwiązania oraz możliwości ich zastosowania w polskich firmach, które dają polskiej gospodarce ogromne szanse rozwoju w najbliższych latach. Technologie informatyczne są już nie tylko podstawą rozwoju biznesu, ale coraz częściej definiują także styl naszego życia – powiedział Krzysztof Bulaszewski, dyrektor działu Systems and Technology Group w IBM Polska.

Nowością tegorocznej edycji Forum IT była elastyczna formuła, która umożliwiła uczestnikom kształtowanie agendy i współdecydowanie o tematach poszczególnych prezentacji. Menedżerowie i eksperci IBM przygotowali dla klientów i partnerów biznesowych 42 prezentacje, obejmujące 6 kluczowych dla biznesu zagadnień: najnowsze technologie, wirtualizacja, optymalizacja środowisk pracy użytkowników końcowych, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie informacją oraz SOA i e–business, jedne z najpopularniejszych fraz w języku specjalistów IT.

IBM stara się wykorzystać innowacyjne metodologie i trendy w celu usprawniania i szybkiego wprowadzania nowych procesów biznesowych, co prawdopodobnie jest najważniejszym źródłem przewagi konkurencyjnej. BPM (Business Process Management) nie wymaga wdrożenia SOA, ale BPM oparty na SOA zyskuje nowy wymiar, zarówno jakościowy, jak i ekonomiczny. Najważniejszym elementem wdrożenia SOA jest zaprojektowanie optymalnego modelu usług, czyli ich zdefiniowanie i specyfikacja zarówno na poziomie biznesowym, jak i technicznym.

Podczas Forum IT inżynierowie IBM zaprezentowali w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu Demo-Room najnowsze rozwiązania hardware’owe.