Forum Biznesowe SAS 2007

SAS Institute zaprasza na doroczną konferencję, której tematem przewodnim będzie Corporate Performance Management, czyli rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie wynikami firmy. Na przykładzie implementacji w różnych sektorach gospodarki zostaną zaprezentowane efekty wdrożeń w zakresie zarządzania ryzykiem, analitycznego CRM, Credit Scoring i Business Intelligence. Do udziału w konferencji firma zaprasza szczególnie specjalistów z zakresu marketingu, zarządzania ryzykiem, zarządzania finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz strategów. Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne dla osób spoza branży IT.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.sas.com/poland

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze SAS Institute, tel. 022 560 46 00 lub pod adresem forum@spl.sas.com