Firmy narażają się na straty w wyniku awarii systemów IT

    63 proc. przedsiębiorstw potrzebuje minimum jednego dnia na odzyskanie danych po awarii – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Acronis. W biznesie liczy się każda minuta. Mimo tej oczywistej zasady wiele firm nie zapewnia odpowiedniej ochrony swoim danym i systemom informatycznym.

    Badanie przeprowadzone na zlecenie Acronis wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji pokazuje, że tylko 10 proc. firm ma pewność, iż odzyska systemy i dane w ciągu godziny od wystąpienia awarii. Przestoje oznaczają brak dostępu do poczty elektronicznej, internetu, zleceń oraz danych finansowych, co przekłada się na utratę przychodów, efektywności, a w końcu klientów.

    „Wyniki badań okazały się wyjątkowo niepokojące, pokazując tendencję, odnoszącą się również w dużej mierze do naszego rynku, a mianowicie to że firmy nie stosują dobrych praktyk w obszarze wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania danych po awarii” – powiedział Dariusz Jarecki, Country Manager Acronis Polska. „W obecnym otoczeniu biznesowym, gdzie nie można już sobie pozwolić na przerwy w działalności firmy, jest to zjawisko zaskakujące. A tymczasem tworzenie kopii bezpieczeństwa i polityk odzyskiwania danych nie musi być skomplikowane – jeśli organizacja wprowadzi kilka prostych zasad, będzie mogła uniknąć niepotrzebnych kosztów awarii systemów informatycznych.”

    Przedsiębiorstwa działają na skraju ryzyka w odniesieniu do procesów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, co doskonale obrazują przeprowadzone badania. Jedna czwarta badanych firm tworzy kopie bezpieczeństwa stacji roboczych i laptopów manualnie, a co bardziej niepokojące – prawie jedna piąta w ogóle tego nie robi. Jeśli weźmie się pod uwagę, że nawet 60 proc. danych istotnych dla przedsiębiorstw jest przechowywanych na stacjach roboczych a nie na serwerach, organizacje codziennie ryzykują utratę dostępu do najbardziej potrzebnych informacji.    

    Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Acronis oraz instytut badawczy Vanson Bourne. Próba opierała się na sześciuset małych i średnich firmach. Respondentami były osoby odpowiedzialne w danej organizacji za dział IT.