FireEye: przejęcie firmy Mandiant

FireEye przejęła prywatną firmę Mandiant, dostawcę zaawansowanych zabezpieczeń oraz rozwiązań do zarządzania reagowaniem na incydenty zagrażające bezpieczeństwu. Do transakcji doszło po dwóch latach współpracy obu firm, w reakcji na rosnącą intensywność cyberataków. Powstała w wyniku przejęcia firma będzie dostarczać zaawansowane rozwiązania do ochrony przed zagrożeniami, wykrywające i blokujące ataki na każdym etapie ich cyklu życia. Transakcja została sfinalizowana 30 grudnia 2013 r.

Firmy FireEye i Mandiant są innowatorami w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa, a zakresy ich działania znakomicie się uzupełniają. Mandiant jest partnerem strategicznym FireEye od kwietnia 2012 r. Połączenie obu firm stanowi naturalny krok w zacieśnianiu tej współpracy oraz w rozbudowie zintegrowanej oferty produktów obu przedsiębiorstw.

Integracja umożliwi udostępnianie globalnych usług i rozwiązań do przetwarzania w chmurze, w tym usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i reagowania na incydenty oraz usług zarządzanych. Oferowane przez firmę Mandiant produkty do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie zostaną zintegrowane z platformą FireEye Oculus i będą stanowiły jej kluczowy element.