Farmacol z Oracle

25 stycznia 2006 r. w firmie Farmacol rozpoczęła się ostatnia faza migracji systemu dystrybucyjnego z bazy danych Pervasive do Oracle Database. Projekt prowadzą specjaliści firmy Polsoft Engineering – partnera Oracle Polska, która jest także autorem zintegrowanego systemu PS2000 używanego w spółce Farmacol do kompleksowej obsługi jej działalności dystrybucyjnej.

System służy do obsługi całokształtu działalności dystrybucyjnej firmy Farmacol, w tym zamówień, zakupów, gospodarki magazynowej, rozliczeń z kontrahentami, a także wykonywania analiz biznesowych. W grudniu 2005 r. zostały z powodzeniem zakończone testy wydajnościowo-funkcjonalne, które wykazały nawet 2,5-krotne przyspieszenie pracy systemu. Obecnie trwa przenoszenie wszystkich danych biznesowych spółki Farmacol do nowej bazy i uruchamianie systemu.