Everest wdraża SENTE

Pełna kontrola nad przepływem gotówki, stały dostęp do informacji o klientach, także za pośrednictwem urządzeń mobilnych – to przyszłe korzyści z trwającego wdrożenia programu controllingowego, CRM i eCRM Mobile marki SENTE w spółce Everest Finanse. Uruchomienie systemu zaplanowano do końca 2009 roku.

Celem wdrożenia jest pełniejsza informatyzacja spółki udzielającej pożyczek gotówkowych u klienta, a tym samym usprawnienie pracy przedstawicieli handlowych. Program SENTE Controlling pomoże planować wysokość zaliczek gotówkowych i sprawować kontrolę nad realizacją tygodniowych planów przepływu pieniędzy między przedstawicielami handlowymi, a klientami firmy. Dzięki modułowi analiz wielowymiarowych, kierownicy handlowi będą mogli kontrolować liczbę zawieranych umów i badać procent spłat pożyczek w określonym czasie. Oprócz tego, będą oni mogli opracowywać szczegółowe statystyki finansowe, dotyczące danej sekcji handlowej.

Z kolei aplikacja SENTE CRM oprócz automatycznego przypisywania zadań z systemu kierownikom, będzie docelowo zintegrowana z zewnętrznym programem służącym do wysyłania wiadomości SMS przez klientów. Na bazie otrzymanej informacji system utworzy automatycznie zadanie dla danego handlowca. Program będzie także zintegrowany z centralą telefoniczną wyposażoną w moduł GSM oraz funkcję wykrywania rozmów przychodzących i wychodzących. Umożliwi to szczegółowe raportowanie efektów prac działu infolinii. Ciekawym rozwiązaniem, nad którym obecnie pracują konsultanci jest moduł akcji marketingowych, zintegrowany z systemem wiadomości SMS. W tym przypadku muszą oni opracować funkcjonalność obsługującą raporty dostarczenia wiadomości tekstowych wysyłanych przez firmę do klientów.

Natomiast SENTE eCRM Mobile dzięki integracji z urządzeniami mobilnymi (PocketPC) umożliwi kilkudziesięciu kierownikom zdalne planowanie, raportowanie i kontrolę nad realizacją zadań definiowanych przez program CRM. Będą mogli także sprawdzać i aktualizować on-line w bazie danych systemu, podstawowe informacje dotyczące klientów. Aplikacja umożliwi także przygotowywanie i wyświetlanie liczbowych statystyk finansowych oraz wgląd m.in. w historię obrotów finansowych danego przedstawiciela i prezentowanie ich w postaci kolorowych wykresów.