Europejska sieć RRC objęta jednym rozwiązaniem

    RRC, międzynarodowy dystrybutor sprzętu elektronicznego, zakończył informatyzację oddziałów w Europie Centralnej i Wschodniej. – Takich projektów jest coraz więcej. Rozwiązania budowane w Polsce szybko trafiają na zagraniczne rynki – mówi Piotr Szczerbiak, dyrektor konsultingu Columbus IT. – Najpierw rozwiązaniem Columbus IT objęto oddziały RRC w Warszawie i Wrocławiu. Potem projekt rozpoczęto w Czechach i na Węgrzech, za chwilę w Serbii. Ten trend będzie się nasilać.

    Celem wdrożenia w RRC systemów Retail Chain Manager i Microsoft Dynamice AX było wsparcie zarządzania finansami, sprzedażą, zakupami, procesami logistycznymi i magazynem. Istotne było też usprawnienie dystrybucji, w tym wszystkich operacji finansowych zachodzących przy rozliczaniach z producentami sprzętu elektronicznego.

    Wcześniej zarządzanie tymi operacjami było czasochłonne i obarczone ryzykiem błędu. Każdy oddział RRC bazował bowiem na innym, niezintegrowanym systemie. Podczas sporządzania np. skonsolidowanych raportów finansowych dane należało unifikować i ręcznie wprowadzać do bazy.

    Po implementacji rozwiązania Columbus IT zarządzanie procesami w oddziałach w Polsce, Czechach i na Węgrzech stało się prostsze i bardziej przejrzyste.