Eureca w sektorze elektrociepłowniczym

    Controlling Systems podpisał kontrakt na wdrożenie systemu Eureca w grupie kapitałowej Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA.

    Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA powstała 1 lipca 1998 r. w wyniku przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu, funkcjonującego na rynku ciepłowniczym od 1974 r. Firma dostarcza energię cieplną i elektryczną do odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych na terenie województwa opolskiego.

    Eureca będzie używana w przedsiębiorstwie m.in. podczas tworzenia planów dla całej spółki, jej oddziałów, a także dla czterech spółek zależnych wchodzących w skład grupy Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA.

    Dodatkowym obszarem zastosowania Eureki będzie kontrola bieżącej sytuacji całej firmy, m.in. analiza danych księgowych, takich jak obroty i salda kont czy transakcje księgowe. Pod różnymi kątami będą analizowane sprzedaż, gospodarka magazynowa, produkcja, jak również część danych odnoszących się do kwestii personalnych, m.in. koszty wynagrodzeń czy struktury zatrudnienia.

    Źródłami danych dla systemu Eureca będą funkcjonujące w przedsiębiorstwie systemy ewidencyjne pochodzące m.in. od takich dostawców, jak DomData i Comarch.