Eureca w GKN Driveline Polska

Firma Controlling Systems rozpoczęła wdrożenie systemu Eureca w firmie GKN Driveline Polska z Oleśnicy, która produkuje półosie i systemy napędowe dla 11 firm motoryzacyjnych w dziewięciu krajach w gronie odbiorców firmy znajdują się czołowi producenci samochodów takich jak Volkswagen, Fiat, Ford, Toyota czy GM/Opel. Firma jest częścią koncernu GKN plc, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działającego w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.

System Eureca będzie usprawniał procesy planowania oraz analizy danych zgromadzonych w systemie ewidencyjnym (TETA 2000). Zestawianie danych planowanych z wykonanymi umożliwi bieżącą analizę powstałych odchyleń. Dla fi rmy produkcyjnej GKN Driveline istotną rolę odgrywa koszt wytworzenia produktu, dlatego szczególny nacisk położono na koszty materiałowe wyrobów zarówno na etapie planowania, jak i obserwacji realizacji planu.

System Eureca będzie również wspomagał raportowanie w ramach grupy kapitałowej.