Eureca w energetyce

24 stycznia 2006 r. firma Controlling Systems, specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych wspomagających procesy budżetowania i analiz, podpisała umowę na wdrożenie systemu Eureca w grupie ENEA, zajmującej się przesyłaniem i handlem energią elektryczną.

Grupa ENEA jest złożona z 33 spółek, w których funkcjonuje kilkanaście różnych systemów informatycznych, dlatego zbieranie i przetwarzanie danych było skomplikowane i czasochłonne. Najważniejszym celem implementacji systemu Eureca jest zbieranie planów finansowych oraz danych o ich wykonaniu ze wszystkich spółek grupy w jednym miejscu oraz poprawa organizacji obiegu informacji.

W ramach wdrożenia Controlling Systems uruchomi moduł budżetowy oraz moduł analityczny systemu Eureca umożliwiający m.in. analizowanie w ramach grupy ENEA różnych parametrów ekonomicznych i technicznych, a także porównywanie ze sobą danych pomiędzy spółkami. Ponadto system Eureca będzie wspomagał proces konsolidacji sprawozdań finansowych grupy.