Epicor: metodologia wdrożenia Signature

Firma Epicor Software Corporation wprowadziła ulepszoną metodologię wdrożeń Signature oraz poszerzenie zakresu oferowanych usług. Celem podjętych działań jest oferowanie klientom powtarzalnych, szybszych oraz efektywnych kosztowo wdrożeń systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

Według firmy badawczej Aberdeen Group nawet najlepiej dostosowane rozwiązanie ERP może zawieść, jeśli nie przeprowadzi się odpowiednio jego wdrożenia. Wyniki raportu Aberdeen wykazują, że 67% najlepszych w swojej klasie firm wykorzystuje stopniowy proces implementacji, w którym korekty nanoszone są podczas wdrożenia. Przygotowanie solidnych podstaw implementacji jest niezbędne, żeby projekt odniósł sukces.

Jak zauważają autorzy raportu: „Zanim rozpocznie się projekt wdrożenia systemu ERP, firma musi określić sposób, w jaki funkcjonuje. Muszą zostać wyznaczone procesy, które zostaną włączone do planu projektu implementacji systemu ERP. Ponadto przedsiębiorstwo powinno zidentyfikować luki pomiędzy nowymi rozwiązaniami ERP a pozostałymi, wykorzystywanymi w firmie technologiami. Jest to zdolność, której posiadanie jest prawie dwa razy bardziej prawdopodobne u firm charakteryzujących się najwyższym poziomem w swojej klasie” (Aberdeen Group, „Managing ERP Implementation Projects to Deliver Increased ROI”, Nick Castellina, kwiecień 2013 r.).

Metodologia wdrożenia Epicor Signature zapewnia elastyczne ramy do zaplanowania, zaprojektowania, zatwierdzenia i wdrożenia rozwiązań ERP. Nowy, pięcioetapowy model oferuje skalowalność na podstawie wielkości i złożoności projektu. Każdy etap złożony jest z serii elementów, takich jak dane wejściowe, narzędzia, metody i realizacje, które wspólnie przekładają się na lepsze zarządzanie projektem, implementację i ciągłe ulepszenia.

Metodologia obejmuje wbudowane zamknięte procesy, co pozwala zyskać pewność, że przed przejściem do kolejnego etapu każda strona jest zadowolona z obecnego kształtu projektu. Proponowana metodologia zapewnia również wyspecjalizowane modele procesów biznesowych oraz narzędzia przyspieszające realizację projektu i redukujące konieczność uciążliwych dostosowań.

– Wykorzystywanie sprawdzonej metodologii jest kluczowe dla sukcesu wdrożenia systemu ERP – powiedział Dave Yusuf, wiceprezes działu usług w firmie Epicor. – Ulepszenia, które wprowadziliśmy w zakresie metodologii wdrożeń Signature, pozwoliły nam dostarczać spójne i powtarzalne rezultaty wdrożeń, jak również przyspieszyć proces implementacji poprzez wykorzystywanie wyspecjalizowanych modeli procesów biznesowych. Nowa metodologia wdrożeń Signature pomaga naszym klientom zwiększyć wydajność ich rozwiązań Epicor ERP. Jednocześnie nasz doświadczony zespół konsultantów na całym świecie w dalszym ciągu rozwija i rozbudowuje bazę najlepszych praktyk biznesowych, żeby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów i obsługiwanych przez nich branż.