Epicor Cash Collect – windykacja należności

Firma Epicor Software Corporation wzbogaciła dostępną od niedawna nową wersję systemu Epicor ERP o dodatkowe funkcje modułu Epicor Cash Collect. Rozszerzony pakiet narzędzi do obsługi windykacji zapewnia pełną automatyzację procesów związanych z nadzorowaniem wpłat i kredytowaniem klientów. Rozwiązanie można wdrożyć w modelu cloud computing lub na wewnętrznych serwerach firmy.

– W wielu firmach windykacja należności to działanie, które przy natłoku codziennych obowiązków schodzi na drugi plan. Wykorzystanie takich rozwiązań, jak Epicor Cash Collect, znacznie ułatwia monitorowanie tego obszaru biznesowego, oszczędza czas pracowników i jest źródłem wiarygodnej informacji o kondycji finansowej firmy – mówi Chris Purcell, marketing menedżer ds. produktu w firmie Epicor.

Zaletą oprogramowania jest również fakt, że czynności dotyczące obsługi kredytów i windykacji należności wykonywane są w ramach jednej bazy danych. Epicor Cash Collect to narzędzie zintegrowane z systemem pocztowym, opcjami wybierania numerów telefonicznych oraz kompleksowym zestawem opcji do generowania raportów i analiz. Napisane formuły umożliwiają również bieżące informowanie pracowników o postępie spraw za pomocą automatycznie generowanych komunikatów.

Z ostatnich analiz rynkowych wynika, że aż 39% faktur wpływa do firm z opóźnieniem, a średni czas oczekiwania na uregulowanie płatności to 61 dni. Ponadto większość podmiotów traci rocznie ok. 4% zaległych należności, co w przypadku przedsiębiorstwa osiągającego przychody rzędu 10 mln USD stanowi kwotę 400 tys. USD.

Według badań niezależnej firmy konsultingowej PayStream Advisors inwestycja w oprogramowanie typu Epicor Cash Collect zwraca się zazwyczaj w czasie dwóch do maksymalnie dziewięciu miesięcy.

Moduł Epicor Cash Collect gwarantuje uproszczenie, zorganizowanie i zautomatyzowanie windykacji należności. Przyczynia się także do zmniejszania wysokości umarzanych długów oraz obniżania kosztów kredytowania, co usprawnia przepływ środków pieniężnych.

W celu udostępnienia klientom nowej aplikacji do zarządzania kredytami i windykacją należności Epicor nawiązał strategiczną współpracę z firmą e2b software. Aplikacja Epicor Cash Collect jest oferowana w formie usługi (Software-as-a-Service – SaaS) wdrażanej w technologii cloud computing lub w sposób tradycyjny, z instalacją w siedzibie przedsiębiorstwa. Klienci mogą wybrać rodzaj licencjonowania i implementacji najlepiej dostosowany do ich potrzeb oraz oczekiwań biznesowych.