Energetyka 2008 – strategie i trendy

7 kwietnia 2008 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbyła się II edycja konferencji „Energetyka 2008 – strategie i trendy”. Tegoroczne spotkanie poświęcone było aktualnym trendom, strategiom i drogom rozwoju sektora energetyki zarówno w Polsce, jak i na świecie

Wykład inauguracyjny dotyczący globalnego kryzysu gospodarczego wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Bartosik, profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej. Ciekawe spojrzenie na temat energii ze źródeł odnawialnych przedstawił dr inż. Krzysztof Biernat z Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej.

Przedstawiciel firmy BOT Górnictwo i Energetyka, dr inż. Tadeusz Lis, pełniący funkcje Głównego Koordynatora Merytorycznego Programu Integracja, omówił specyficzne uwarunkowania energetyki. Innowacyjne rozwiązania z zakresu IT w światowej energetyce zaprezentował przedstawiciel firmy BEA Systems Polska, Robert Głowacki, dyrektor sprzedaży do sektora przemysłowego.

Zastosowanie platformy ECOD sektorze energetycznym przybliżył słuchaczom Tomasz Spłuszka, konsultant w dziale ECOD z firmy Comarch. Wystąpienie Zbigniewa Peszta, głównego analityka biznesowego z firmy Vattenfall Heat Poland dotyczyło działań firmy Vattenfall w obszarze czystej energii. Dr Ryszard Gilecki z ARE przedstawił prognozę podaży i popytu biopaliw i biokomponentow, zaś dr inż. Tomasz Wilczak, reprezentujący Urząd Dozoru Technicznego przybliżył wpływ nowoczesnych technologii generacji energii na poziom bezpieczeństwa energetycznego. Aspekt prawny poruszony został przez Igora Muszyńskiego, prawnika z Chadbourne & Parke LLP. Prezentacja dotyczyła III-go pakietu energetycznego, czyli zmian prawnych.