Eliminacja wąskiego gardła

Jest niemal pewne, że w firmie produkcyjnej znajduje się wąskie gardło, zasób ograniczający zdolności produkcyjne. Decyzje inwestycyjne (np. zakup robotów czy CNC) nakierowane są właśnie na eliminację tego wąskiego gardła. Tymczasem wystarczy zmiana asortymentu, aby okazało się, że wąskie gardło przeniosło się w inne miejsce hali produkcyjnej, a poniesiona inwestycja nie zwróci się w spodziewanym terminie.

W teorii wystarczy zamienić planowanie z Pusch na Pull. W praktyce nawet wzrost zatrudnienia liczby planistów nie przynosi spodziewanych efektów. Dzieje się tak dlatego, że przy ograniczeniach systemów ERP, którymi powszechnie wspierają się firmy w Polsce, planowanie produkcji odbywa się nadal w plikach Excel lub innych narzędziach, nieodwzorowujących złożoności teorii ograniczeń zasobów. W dodatku, rozbudowując zespół planistów, uzyskuje się gwarancję utraty jednoczesnego taktu dla całej organizacji, podstawowego wymagania Pull.

Bez względu na to, czy firma wdraża projekty lean, jeśli precyzyjnie nie planuje produkcji, nadal ma miejsce ogromne marnotrawstwo!

Systemy APS umożliwiają w czasie rzeczywistym przygotowanie wielu alternatywnych ekonomicznie planów produkcji, wraz z ich kompleksowym porównaniem i wyborem najlepszego. To w oparciu o wskazania systemu APS można trafnie ocenić, czy warto inwestować w rozbudowę parku maszynowego, czy przeciwnie – należy go zredukować, czy warto uruchomić kolejną zmianę, czy przeciwnie – zredukować zatrudnienie. System APS odpowiada na pytanie, kiedy zasoby produkcyjne mają pracować, na kiedy zaopatrzenie jest niezbędne, kiedy należy przezbrajać maszyny, kiedy planować przestoje utrzymaniowe.

W ofercie firmy EQ System znajduje się wiodący na świecie system APS – Asprova, opracowany w ojczyźnie lean, w Japonii, wdrożony w niemal 2000 firm na całym świecie, zarówno w korporacjach, jak i rodzinnych firmach, także w Europie, a dzięki konsultantom EQ System – w Polsce.

Autor: Dariusz Kacperczyk, wiceprezes zarządu EQ System