Elektroniczny obieg dokumentów w Rigips Polska

Firmy Rigips oraz Softex Data podpisały umowę na wdrożenie systemu obiegu dokumentów i elektronicznej archiwizacji – Workfl owGen. W pierwszej fazie wdrożenia systemem zostaną objęte procedury obiegu faktur w fi rmie Rigips, należącej do grupy Saint Gobain.

Firma Rigips Polska to producent płyt gipsowo –kartonowych. Zarządzanie tak rozległym terytorialnie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego narzędzia DDM (Document and Data Management) jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Aby pozostać wiarygodnym partnerem dla dostawców i odbiorców, firma musiała podjąć decyzję o wdrożeniu systemu porządkującego obieg dokumentów. Taka inwestycja wymaga opracowania nowej strategii działania przedsiębiorstwa, ponieważ metoda organizacji procesów sprzedaży często odzwierciedla sposób działania całej firmy. To z kolei decyduje o jej przewadze danej na bardzo konkurencyjnym rynku.

W ramach umowy z Rigips Polska specjaliści z Softex Data zaprojektują procedury sprzedaży, poprzedzając to wnikliwą analizą sytuacji w przedsiębiorstwie.

– Nasza firma wiąże duże nadzieje z wdrożeniem systemu Workfl owGen. W pierwszej fazie poświęcamy uwagę automatyzacji i przyspieszeniu procesu obiegu faktur, ale tak naprawdę to tylko początek. W perspektywie kilku lat chcemy zautomatyzować wszystkie najważniejsze procesy w firmie. Jestem przekonany, że w znacznym stopniu przyczyni się to do jeszcze lepszej organizacji firmy oraz wzrostu poziomu satysfakcji wszystkich klientów – powiedział dyrektor Marek Wiśniewski, zajmujący się wdrożeniem systemu Workfl owGen w firmie Rigips.

Softex Data od 16 lat specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów dokumentowych w firmach (ekonomiczny druk, kontrola kosztów druku, elektroniczny obieg dokumentów i archiwizacja). Oferowany przez nią system Workfl owGen działa w kilku polskich firmach, m.in. w SGH czy grupie firm Paradyż, a od innych rozwiązań tej klasy różni się korzystnym sposobem licencjonowania: inwestycja sprowadza się do jednorazowej instalacji oprogramowania na działającym w firmie serwerze, bez konieczności licencjonowania kolejnych użytkowników. System Workfl owGen zapewnia też graficzną wizualizację całego procesu, co ułatwia użytkownikom śledzenie, na jakim etapie znajduje się dane zadanie.

Podczas październikowej konferencji w Konstancinie pod Warszawą firma Softex Data prezentowała m.in. jak system obiegu dokumentów Workfl owGen przyczynił się do przyspieszenia w Grupie Paradyż wymiany informacji oraz jak sprawnie zarządzać drukiem dzięki systemowi Q-vision, stworzonemu przez polskich programistów.