Elektroniczne faktury w G-U Polska

itelligence zakończyło wdrożenie rozwiązania e-faktura w firmie G-U Polska. Elektroniczna faktura jest rozszerzeniem funkcjonalności systemu  SAP wykorzystywanego w G-U Polska od 2004 roku. Dzięki e-fakturze G-U Polska usprawniło swój proces fakturowania, a także ograniczyło koszty związane z drukiem i wysyłką faktur pocztą tradycyjną.

Specjaliści itelligence umożliwili firmie G-U Polska wystawianie faktur podpisanych elektronicznie poprzez odpowiednie rozszerzenie rozwiązania SAP. Opiekunowie klientów w G-U generując dokumenty faktur w SAP, podpisują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wydanym im wcześniej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Podpis elektroniczny nadaje fakturze moc prawną i uwiarygodnia ją przed klientami G-U Polska. G-U Polska uzgodniło ze swoimi wybranymi klientami innowację w procesie fakturowania, a następnie udostępniło im przeglądarkę stworzoną przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Przeglądarka po otrzymaniu faktury umożliwia sprawdzenie jej wiarygodności i potwierdzenie jej pochodzenia.

Dzięki wdrożonej aplikacji, proces elektronicznego fakturowania jest niezwykle prosty. Po wygenerowaniu faktury VAT w rozwiązaniu SAP, osoby fakturujące mogą obejrzeć zestawienie wszystkich faktur i wybrać te, które chcą podpisać elektronicznie, a następnie elektronicznie wysłać. Po tej wysyłce, fakturujący mają możliwość śledzenia statusów przetwarzania historii wysyłki. Śledzenie to wykorzystuje standardową funkcjonalność Business Workplace systemu SAP.

Nowe rozwiązanie przynosi G-U Polska szereg korzyści. Firma zredukowała koszty tradycyjnej wysyłki faktur i ograniczyła koszty wydruku, zarówno te związane z wykorzystaniem papieru jak i utrzymywaniem sprzętu drukującego. Dodatkową korzyścią jest skrócenie czasu dostarczania faktur do klientów, co wpływa na poprawę dotrzymywania terminów płatności.