Efektywność zarządzania i bezpieczeństwo w chmurze

10 czerwca 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyło się seminarium „iModCloud – efektywność zarządzania i bezpieczeństwo w chmurze”, zorganizowane przez firmę TECHBASE Group sp. z o.o., specjalizującą się w dostarczaniu prostych w obsłudze, gotowych rozwiązań dla automatyki przemysłowej, telemetrii, zdalnego dostępu oraz ich integracji z systemami IT.

W ramach seminarium przedstawiciele firmy TECHBASE zaprezentowali funkcje Platformy iModCloud – ich autorskiego produktu, z wykorzystaniem technologii chmury (cloud computing), omówili współpracę platformy z komputerami przemysłowymi iMod, korzyści płynące z zarządzania automatyką oraz zapowiedzieli dalszy rozwój platformy.

iModCloud to gotowy zestaw usług internetowych na potrzeby zdalnego sterowania, monitoringu oraz gromadzenia, przetwarzania i agregacji danych, w których bezpieczeństwo zapewnione jest dzięki zastosowaniu certyfikatów SSL oraz szyfrowanej komunikacji VPN.

Po części ogólnej odbyło się szkolenie techniczne „iModCloud – konfiguracja instalacji oraz personalizacja interfejsu obsługi”, którego celem było wprowadzenie uczestników w tajniki korzystania z Platformy iModCloud. Szczegółowo omówiono konfigurację instalacji peryferyjnej z zespołem czujników w kontrolerze iMod, rejestrację jednostki iMod w Platformie iModCloud i definiowanie parametrów pomiarowych, personalizację interfejsu obsługi (funkcji kont użytkowników) oraz stosowanie procedury wizualizacji, analizy i agregacji danych.

Seminarium i szkolenie techniczne przeznaczone były dla osób zainteresowanych automatycznym zarządzaniem instalacjami i systemami: projektantów automatyki, integratorów, instalatorów, zarządców i właścicieli budynków, pracowników służb utrzymania ruchu.