EasyMAP BI: wydajne mapowanie danych w SAP BW

W ramach oferty EXTRA, BCC przygotowało EasyMAP BI – uniwersalne narzędzie do transformacji danych do wymiarów analitycznych w hurtowni danych SAP BW. EasyMAP BI jest efektem projektu badawczo-rozwojowego zrealizowanego przez BCC przy współfinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Easy MAP BI łączy zalety rozwiązań opartych na tabelach mapujących z zaletami rozwiązań wykorzystujących konfigurację agregacji poprzez raporty. To uniwersalne narzędzie może obsłużyć wiele różnych procedur transformacji danych w SAP BW. Nie trzeba więc tworzyć dedykowanego rozwiązania dla nowej procedury transformacji. Wystarczy prosta konfiguracja, by zdefiniować nową procedurę przekształcania bądź wyprowadzania nowych cech.

Easy MAP BI posiada przyjazny interfejs dla użytkownika wprowadzającego reguły mapowania danych źródłowych do danych docelowych. Przy jego tworzeniu wykorzystano najlepszy interfejs obsługi wprowadzony w SAP GUI, tzw. siatkę ALV. Umożliwia to między innymi łatwe dostosowywanie interfejsu do potrzeb własnych przez użytkownika oraz ścisłą integrację z narzędziem MS Excel.

W rozwiązanie wbudowano bezpieczne zarządzanie uprawnieniami do wprowadzania reguł mapowania za pomocą specjalnie utworzonego obiektu uprawnień. Umożliwia to wykorzystywanie tych samych transakcji przez różne działy w przedsiębiorstwie, z rozdzieleniem dostępu do reguł mapujących.

EasyMAP BI jest oferowane jako pakiet zawierający zarówno produkt, jak i usługi związane z uruchomieniem rozwiązania. Dzięki temu możliwe jest szybkie rozpoczęcie korzystania z rozwiązania. W skład oferty EasyMAP BI wchodzą: bezterminowa licencja, instrukcje administratora rozwiązania i użytkowników, wsparcie instalacji rozwiązania, oraz warsztat prezentujący możliwości konfiguracji i wykorzystania rozwiązania.