DSG porządkuje procesy

Trwa projekt analizy i optymalizacji najważniejszych procesów biznesowych w jednej z sześciu należących do PGNiG spółek dystrybucji gazu – Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa. Podstawowym celem jest przygotowanie spółki do wdrożenia systemu mySAP Business Suite.

Przyjęto koncepcję jednego standardu systemu obowiązującego w całej Grupie Kapitałowej PGNiG z własnymi instancjami systemu instalowanymi w poszczególnych spółkach. Architektura przyjętego rozwiązania umożliwia uwzględnienie cech specyficznych dla każdej spółki, strategii gospodarczych, uwarunkowań historycznych, organizacyjnych i prawnych.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa kupiła narzędzia ARIS do modelowania procesów oraz portalowe – do pracy grupowej. Jej zespół wdrożeniowy odbył niezbędne szkolenia, by współpracować z firmą IDS Scheer, a po zakończeniu prac – utrzymywać i rozwijać rozwiązanie. Elementy architektury usługowej już są w DSG – kilka aplikacji jest udostępnianych w Service Oriented Architecture.

Projekt prowadzony przez firmę IDS Scheer w DSG potrwa około 3 miesięcy.