Dassault Systèmes i Airbus APWorks podejmują współpracę w celu lepszego wykorzystania wytwarzania przyrostowego w produkcji seryjnej

Wytwarzanie przyrostowe pozwala firmom z branży lotniczej i obronnej produkować więcej, przy jednoczesnym ograniczeniu strat

Firma Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, światowy lider w dziedzinie oprogramowania projektowego 3D oraz rozwiązań 3D Digital Mock Up i oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i Airbus APWorks GmbH, spółka zależna firmy Airbus specjalizująca się w druku 3D z metalu poinformowały o nawiązaniu  współpracy, której strategicznym celem jest rozwój zastosowania technologii wytwarzania przyrostowego w realizowanej na szeroką skalę produkcji w branży lotniczej i obronnej. W ramach współpracy wykorzystane zostaną platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes oraz doświadczenie firmy APWorks w zakresie konsultingu, inżynierii i produkcji, co pozwoli na wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie wirtualnej walidacji procesu wytwarzania przyrostowego.

W celu stworzenia zintegrowanego procesu zapewniającego cyfrową ciągłość wszystkich parametrów inżynieryjnych wykorzystywanych w ramach addytywnego procesu produkcji części, Dassault Systèmes i APWorks wspólnie rozszerzą możliwości rozwiązania branżowego „Co-Design to Target”. W efekcie proces wytwarzania przyrostowego od etapu projektu do etapu produkcji, stanie się powtarzalny i skalowalny. 

Nowej generacji części przeznaczone dla lotnictwa stają się lżejsze i bardziej niezawodne dzięki technologii wytwarzania przyrostowego. Tym samym, wraz z pojawianiem się coraz bardziej skomplikowanych projektów, wysokiej jakości materiałów i szybszych maszyn, wykorzystanie technologii wytwarzania przyrostowego wykracza poza etap prac projektowych

i prototypowania, stając się jednym z kluczowych procesów produkcyjnych na całym świecie.

Wykorzystanie platformy 3DEXPERIENCE i doświadczenia APWorks w druku 3D z metalu

Technologie wirtualne mogą pomóc w przyspieszeniu wdrażania rozwiązań wytwarzania przyrostowego na dużą skalę. Nowy, kompleksowy proces zaprojektowany przez Dassault Systèmes i APWorks zostanie oparty o jedno źródło danych wykorzystywanych do projektowania materiału i procesu produkcji oraz testowania. Integracja projektowania 3D

z pracami inżynieryjnymi i symulacją optymalizuje części dla wytwarzania przyrostowego, pozwala na standaryzację parametrów, a w efekcie na wprowadzenie standardów certyfikacyjnych. Kolejne kroki, takie jak: testowanie, optymalizacja i technologia addytywna wykorzystywana do produkcji części mogą odpowiadać wyznaczonym parametrom. Producenci oryginalnego sprzętu będą mogli optymalizować swoje projekty koncepcyjne poprzez skomunikowanie się z siecią dostaw i przeprowadzenie wirtualnej oceny każdego etapu projektu, a w efekcie wykrycie potencjalnych błędów, jeszcze zanim część zostanie wyprodukowana.

„Platforma 3DEXPERIENCE to pierwszy ważny krok do wdrożenia powtarzalnej i skalowalnej masowej produkcji. Symulacja pozwala przewidzieć pojawienie się błędów i ich uniknięcie w procesie wytwarzania części,” powiedział Joachim Zettler, CEO, APWorks. „Branża lotnicza jest niezwykle wyczulona na kwestie bezpieczeństwa, a wdrożenie nowych produktów zazwyczaj zajmuje dużo czasu. Wraz z wykorzystaniem cyfrowej kontroli jakości procesu wytwarzania przyrostowego, możemy spodziewać się certyfikowanych części wyprodukowanych w technologii addytywnej.”

Wirtualne sprawdzanie wytworzonych seryjnie w technologii wytwarzania przyrostowego, certyfikowanych części

„Technologie wirtualne i wytwarzanie przyrostowe pozwalają na zwiększenie produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu strat i kosztów. Również projektanci zyskują większą swobodę w testowaniu nowych, złożonych kształtów części, które były niemożliwe do wytworzenia przy wykorzystaniu tradycyjnych procesów,” powiedział Michel Tellier, Vice President Aerospace & Defense Industry, Dassault Systèmes. „Tylko dzięki zmniejszeniu granicy pomiędzy tym co wirtualne, a rzeczywiste możemy doświadczyć przyszłości. Dassault Systèmes łączy siły z najlepszymi w branży innowatorami, takimi jak APWorks, aby przyspieszyć wdrażanie najnowocześniejszych technologii przez przemysł.”

Jako uzupełnienie do branży lotniczej i obronnej, współpraca obu firm skupi się również na potencjalnych aplikacjach wykorzystywanych przez branże motoryzacyjną i medyczną, a także robotykę i mechanikę.

Źródło: Dassault Systèmes