D-Link partnerem technologicznym Politechniki Śląskiej

  Firma D-Link została Partnerem Technologicznym Politechniki Śląskiej. W ramach współpracy producent sprzętu sieciowego doposaży trzy laboratoria działające na Wydziale Elektrycznym. Partnerstwo przewiduje również wymianę wiedzy, wspólne działania edukacyjne i naukowe, współpracę we wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych oraz w rozwoju i rekrutacji wykwalifikowanej kadry inżynierskiej.

  W wyniku podpisanego przez firmę D-Link oraz Politechnikę Śląską porozumienia, firma D-Link objęła patronatem trzy duże projekty badawczo-dydaktyczne prowadzone przez uczelnię. Są to:

  • Laboratorium Sieci Komputerowych
  • Laboratorium Inteligentnego Budynku
  • Laboratorium Inteligentnego Piętra

  Dzięki realizacji tych projektów studenci Politechniki Śląskiej będą mogli

  w praktyczny sposób poznawać podstawy administracji i konfiguracji szerokiej gamy usług związanych z sieciami komputerowymi, w tym: procesu przełączania, routingu, aspektów bezpieczeństwa oraz zarządzania sieciami bezprzewodowymi. Będą też mieli możliwość poznania najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu zarządzania automatyką budynkową.

  W ramach współpracy laboratoria zostaną doposażone w sprzęt sieciowy firmy D-Link, w tym w przełączniki zarządzalne warstwy 3, gigabitowe kontrolery bezprzewodowe warstwy 2, kompleksowe systemy zarządzania sieciami, punkty dostępowe, megapikselowe kamery IP oraz zapory sieciowe UTM.

  Nowy sprzęt pozwoli na rozwinięcie prowadzonej przez laboratoria działalności badawczej i dydaktycznej, z wykorzystaniem najnowszych, zaawansowanych technologii sieciowych.

  Porozumienie dodatkowo przewiduje wymianę wiedzy i zaangażowanie firmy w działalność dydaktyczną uczelni, organizację wspólnych wykładów i paneli dyskusyjnych, prowadzenie kursów i szkoleń. Organizacje będą współpracowały również w zakresie wykonywania wspólnych projektów

  i rozwiązań badawczych oraz wdrażania nowych technologii.

  Nawiązana współpraca daje uczelni – studentom i pracownikom naukowym – dostęp do najnowszego sprzętu sieciowego i wykorzystywanych obecnie na świecie technologii teleinformatycznych. Dla firmy D-Link jest też szansą na pozyskanie wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i wykorzystanie potencjału nowoczesnej instytucji naukowo-badawczej, jaką jest Politechnika Śląska.