Czytniki i terminale DPM

  Oferowane przez HDF sp. z o.o. czytniki i terminale DPM to zaawansowane urządzenia, które umożliwiają skanowanie wielokierunkowe i czytają zarówno kody kreskowe umieszczone na etykietach, jak i naniesione w technologii DPM.

  DPM (Direct Part Marking) to nowoczesna technologia bezpośredniego znakowania części i produktów. Coraz powszechniej korzysta z niej przemysł elektroniczny, lotniczy, motoryzacyjny, medyczny, farmaceutyczny, zbrojeniowy i inne. Do znakowania bezpośredniego wykorzystuje się najczęściej dwuwymiarowy kod kreskowy DataMatrix, który zapewnia kodowanie dużej ilości informacji (do 3600 znaków) na bardzo małej powierzchni.

  Technologia znakowania bezpośredniego DPM umożliwia monitorowanie całego „życia” produktu oraz eliminowanie błędów ludzkich. Wspiera również efektywne zarządzanie zasobami, zapewnia dostęp do aktualnych informacji o stanach posiadania, chroni przed fałszerzami i podróbkami produktów. Od tradycyjnych etykiet różni ją trwałość (niezniszczalność i nieusuwalność) oraz odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne.

  Użytkownik korzystający z czytnika DPM i odpowiedniego oprogramowania ma dostęp do kompletnych informacji o oznakowanym przedmiocie – miejscu i dacie produkcji, składzie, drodze, jaką przebył od punktu pochodzenia przez proces transportu i sprzedaży aż po wycofanie z użycia.

  Od listopada 2007 r. HDF jest partnerem handlowym firmy Motorola/Symbol w zakresie znakowania bezpośredniego, od której uzyskała certyfikat upoważniający ją do wdrażania w Polsce systemów DPM i udzielania w tym zakresie wsparcia technicznego, sprzedaży oraz doradzania przy wyborze urządzeń oraz metody znakowania.

  www.hdf.com.pl