Czytnik RFID na rynki europejskie

Firma Symbol Technologies zaprezentowała nowy czytnik RFID klasy przemysłowej, model XR480, zgodny z obowiązującymi obecnie w Europie normami w dziedzinie identyfi kacji radiowej. W urządzeniu wykorzystano architekturę następnej generacji znaną z urządzeń z serii XR 400. Czytnik XR480 jest już używany w europejskich przedsiębiorstwach, które pilotażowo testują rozwiązania. Dzięki niemu mogą ściślej nadzorować zasoby i efektywniej wykorzystać RFID w ramach łańcuchów dostaw.

Model XR480 powstał w oparciu o sprawdzoną na rynku platformę czytników RFID Symbol XR400. Nowy czytnik, zaprojektowany zgodnie z europejską normą ETSI 302-208, zapewnia niezawodność odczytu, może więc być stosowany w warunkach przemysłowych. Działa w trybie wysokiej gęstości odczytu w systemach RFID drugiej generacji (GEN 2), co zapewnia również zgodność z europejskimi normami.