Członek Zarządu Integris Systemy IT we władzach DynamicsPact – największego aliansu firm wdrażających systemy ERP Microsoft Dynamics

W dniach 27-29 marca 2019r., w Amsterdamie odbyło się coroczne spotkanie członków DynamicsPactu. Uczestniczyli w nim dyrektorzy firm wdrażających system Dynamics 365 for Finance and Operations z całego świata.

Spotkanie to było dobrą okazją do omówienia planów i wewnętrznych spraw związanych z Dynamics Pactem, a głównym celem było przedstawienie obecnej sytuacji oraz ocena możliwych do podjęcia działań. Udział w wydarzeniu zapewnił uczestnikom cenną wiedzę oraz motywację do podejmowania  dalszych wyzwań systemowych. W trakcie zgromadzenia poinformowano także o wyborze nowego Komitetu Zarządzającego, w skład którego weszli:

  • Hasses Bergman, Scales (Dania),
  • Ian Herlevsen, Prodware (Francja),
  • Rob Hawley, SIS Global (RPA),
  • Paweł Gabryelczyk, Integris (Polska). 

DynamicsPact jest największym na świecie zespołem oferującym rozwiązania z rodziny Microsoft Dynamics. Grupa ta powstała w 2004 roku w celu rozwoju globalnej sieci ekspertów systemu MS Dynamics AX, współpracujących ze sobą w realizowaniu wysokiej jakości projektów wdrożenia systemów ERP rodziny Microsoft Dynamics. Dziś DynamicsPact odpowiada za ponad 12% wszystkich wdrożeń Dynamics 365 Finance and Operations wykonanych na całym świecie. 

Paweł Gabryelczyk, członek zarządu Integris Systemy IT Sp. z o.o., jest pierwszym przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej we władzach DynamicsPactu. 

Więcej informacji o firmie można uzyskać na stronie www.integris.pl.

Źródło: Integris Systemy IT