CTL Logistics SA wybiera SAP Polska

Firma SAP Polska podpisała kontrakt z CTL Logistics, największym prywatnym dostawcą usług logistycznych w ramach przewozów kolejowych w Polsce, na dostawę licencji na oprogramowanie. W skład Grupy CTL Logistics wchodzi 19 spółek z siedzibami na terenie Polski oraz w niektórych krajach Europy. System zainstalowany zostanie w warszawskiej centrali.

Podstawowym celem inwestycji jest uruchomienie skonsolidowanego systemu zarządzania zasobami, który ujednolici procesy biznesowe wewnątrz grupy. Dotychczas każda spółka miała odrębny system gospodarowania zasobami, co znacznie utrudniało efektywne zarządzanie. Po zakończeniu projektu kierownictwo CTL Logistics uzyska stały dostęp do najbardziej aktualnych danych od każdej ze spółek wykorzystujących system SAP. Informacje pomogą w szybszym podejmowaniu decyzji.

Zadaniem nowego systemu będzie także bieżące wparcie wszystkich procesów księgowych zachodzących zarówno w centrali firmy, jak i w pozostałych spółkach (dotychczas wykorzystywano rozwiązanie BPSC). Start systemu przewidywany jest na koniec bieżącego roku.