CRM – portfel wdrożeń

6 marca 2007 r. w hotelu Jan III Sobieski w Warszawie odbyła się III edycja konferencji zorganizowanej przez zespół ABG Centrum Promocji Biznesu sp. z o.o. Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych możliwości związanych z wykorzystaniem systemów CRM, bezpośrednich i pośrednich korzyści biznesowych wynikających z poprawnego wdrożenia takiego rozwiązania oraz ryzyka z nimi związanego.

Podczas konferencji spotkało się gremium krajowych i zagranicznych specjalistów i dostawców rozwiązań CRM. Dokonano wymiany doświadczeń w zakresie problemów wdrażania, a także wybrano najkorzystniejsze kierunki nowych inwestycji.

Przypadki wdrożeń przedstawione zostały w czterech tematycznych sesjach: rozwiązania CRM dla sektora bankowego, dla sektora usług oraz przemysłu – branży energetycznej oraz farmaceutycznej. Uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w prezentacji najnowszego wdrożenia Oracle Siebel CRM w telewizji nowej generacji.