Coś się kończy, coś się zaczyna

Tytuł najlepiej oddaje to, co pragniemy przekazać naszym czytelnikom. Świat rozwija się coraz szybciej, szczególnie w sferze IT. Trudno nadążyć za nowinkami technicznymi. Trzeba elastycznie dostosowywać swoją ofertę do wymagań rynku, także na naszym skromnym poletku prasy branżowej.

Redakcja MSI Polska żegna się z wiernymi czytelnikami i… zaprasza do nowego wymiaru. Już od 3 listopada będziemy się spotykać w przestrzeni wirtualnej. To krok z duchem czasu. Nasi czytelnicy coraz częściej sięgają po informacje do Internetu. Prasa klasyczna nie dotrzymuje kroku temu medium pod względem szybkości przekazu. Zapraszamy więc na łamy nowego portalu, gdzie będziemy prezentować to samo, co do tej pory w wydaniach papierowych, tylko z większą częstotliwością.

Pragniemy, aby portal MSI stał się miejscem interaktywnych spotkań, forum wymiany doświadczeń, prezentacji najlepszych praktyk.

Branża IT w Polsce nadal rozwija się dynamicznie. Wartość rynku w 2007 r. wg wstępnych ocen biura badawczo-analitycznego DiS z lipca 2008 r. wynosiła 22,8 mld zł, według PMR – 22,4 mld zł. Z kolei IDC oszacowała wartość polskiego rynku aplikacji biznesowych w 2007 r. na 210,65 mln USD, co stanowi wzrost o 20,1%.

Zgodnie z raportem DiS z lipca 2008 r. przeciętne nakłady roczne na informatykę w grupie 100 największych (według „Listy 500” dziennika Rzeczpospolita) przedsiębiorstw stanowiły w 2007 r. 0,97% ich łącznych przychodów. Wśród 100 największych jest wiele przedsiębiorstw z sektora przemysłowego, skąd rekrutują się nasi czytelnicy.

Według oszacowań IDC wartość inwestycji polskich przedsiębiorstw w zakresie IT w 2007 r. przekroczyła 8 mld USD, co oznacza wzrost o 22% w stosunku do roku 2006. IDC prognozuje, że wydatki na informatykę będą się w Polsce zwiększać w ciągu najbliższych pięciu lat średnio o 12,8% rocznie. Wzrost oczekiwany jest we wszystkich sektorach, ale znaczącą rolę będą odgrywać małe i średnie przedsiębiorstwa. W badaniach IDC sektor produkcyjny uplasował się na drugim miejscu pod względem wydatków na IT. Przedsiębiorstwa produkcyjne inwestują w rozwiązania ERP, w logistykę i usługi informatyczne.

Aberdeen Group w raporcie z lipca 2008 r. poddała analizie wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness), jeden z mierników stosowanych do obliczania efektywności produkcji, łączący informacje o jakości produktów, dostępności sprzętu i wydajności produkcji. Jak wynika z raportu, w najlepszych przedsiębiorstwach wskaźnik OEE wyniósł 91%, najgorzej wypadł sektor spożywczy z przeciętnym wskaźnikiem na poziomie 76%. Według analityków w celu poprawy OEE przemysł spożywczy powinien skupić się m.in. na zdobywaniu danych w czasie rzeczywistym i automatycznym przekazywaniu informacji do systemów biznesowych oraz zapewniać wizualizację i analizę danych w czasie rzeczywistym. Istotne jest także inwestowanie w systemy wspomagające rozwiązywanie najważniejszych zagadnień pojawiających się w procesie produkcji – MES (Manufacturing Execution System), EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) i SPC (Statistical Process Control).

Dane statystyczne pomagają naszkicować obraz rynku. O tym i o wszystkich problemach nurtujących naszych czytelników będziemy pisać na łamach WWW.

Bądźcie tam z nami.

 

Elżbieta Jaworska

redaktor naczelna MSI Polska