Comarch: minimalnie mniej zamówień

    Portfel zamówień grupy Comarch na 2009 rok wynosił na koniec lipca 487 mln zł i był o 0,6 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. – poinformował Comarch w komentarzu do wyników kwartalnych.

    Udział sprzedaży usług i licencji własnych w portfelu zamówień wzrósł na koniec lipca z 75,4 proc. do 81,3 proc., natomiast udział kontraktów zagranicznych zwiększył się do poziomu 24,2 proc. z 20,5 proc.

    “Znaczący wzrost portfela zamówień na produkty i usługi własne w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku potwierdza dalsze możliwości stabilnego rozwoju grupy w kolejnych okresach” – napisano w raporcie.

    “Spadek zamówień na sprzęt komputerowy i oprogramowanie obce ma charakter przejściowy i jest związany głównie z pogorszoną koniunkturą w gospodarce obserwowaną w bieżącym roku. Równocześnie zarząd spółki podkreśla, że zwiększenie rentowności operacyjnej poprzez sprzedaż własnych rozwiązań pozostaje jednym z najważniejszych celów strategicznych grupy w bieżącym roku i kolejnych latach” – dodano.