Comarch ERP XL w firmie Emiter

Zobacz, jak system Comarch ERP XL wspiera procesy biznesowe w przedsiębiorstwie Emiter, będącym liderem rynku w branży elektrotechnicznej.

Projekt wdrożenia objął wszystkie kluczowe obszary działalności firmy, takie jak: sprzedaż i magazyny, logistyka, produkcja, zarządzanie finansami i księgowość, środki trwałe, kadry i płace. W ramach implementacji oprogramowania rozbudowano dedykowany system zarządzania magazynem zintegrowany z urządzeniami mobilnymi, co umożliwia integracje działalność wszystkich lokalizacji i oddziałów terenowych firmy Emiter.