Comarch CDN XL w Yeoman Poland – wdrożenie Insoft Consulting

Do grona klientów CDN dołączyła firma Yeoman Poland, dostawca kruszyw łamanych na terenie Polski północnej. Wdrożenie przeprowadzone przez Platynowego Partnera Comarch Insoft Consulting zakończyło się sukcesem.

Yeoman Poland wykorzystywał wcześniej różne systemy informatyczne, pomiędzy którymi nie było komunikacji. Brak integracji systemów oraz ręczne przepisywanie danych sprawiło, że firma nie funkcjonowała z wymaganą wydajnością. Wyzwaniem było także znalezienie systemu, który pozwoliłby na integrację księgi głównej firmy z systemem wykorzystywanym w spółce – matce w Wielkiej Brytanii (Aggregate Industries). Te oraz inne czynniki wpłynęły na wybór YEOMAN POLANAD, który zdecydował się na wdrożenie w pełni zintegrowanego systemu ERP – Comarch CDN XL. Wybór oprogramowania i samo wdrożenie przebiegły bardzo sprawnie i szybko – całość prac trwała zaledwie 3 miesiące. Firma mogła działać na nowym systemie w założonym czasie.

Nowy system Comarch CDN XL zintegrował wszystkie obszary działalności firmy i zautomatyzował codzienne obowiązki. Pozwolił na dużą oszczędność czasu związanego z ręcznym wprowadzaniem danych. Udała się także integracja z systemem użytkowanym w Wielkiej Brytanii. Codzienna wysyłka danych o wynikach spółki do centrali pozwala skutecznie kontrolować finanse przedsiębiorstwa. Obecnie YEOMAN POLAND wykorzystuje w swojej codziennej pracy moduły: Księgowość, Modelowanie Procesów, Import, Sprzedaż, Zamówienia oraz Definiowanie Interfejsu. Wdrożenie systemu Comarch CDN XL usprawniło procesy logistyczne oraz finansowo-księgowe w przedsiębiorstwie, znacząco wspomagając jego działalność. Oprogramowanie umożliwia pełną obsługę zakupów, sprzedaży i gospodarki magazynowej. Niewątpliwe korzyści dla firmy to uproszczenie pracy, zwiększenie wydajności pracowników oraz podniesienie efektywności działania całej firmy, w tym także współpracy z centralą za granicą.

Yeoman Poland jest dostawcą kruszyw łamanych na terenie Polski północnej. Firma jest częścią brytyjskiego koncernu budowlanego Aggregate Industries, jednego z największych na wyspach wykonawcy dróg oraz producenta kruszyw, betonów i mas asfaltowych. Proponowane przez Yeoman Poland kruszywa znajdują zastosowanie w budownictwie drogowym oraz ogólnym, przy produkcji masy asfaltowej i betonów.

www.yeoman-poland.com.pl

www.insoftconsulting.pl