Cloud computing to rozwiązanie dla firm, które stawiają na elastyczność

Czy model cloud computing ma szansę przyjąć się w sektorze produkcji?

– Duże zainteresowanie sektora produkcyjnego dostępem do oprogramowania klasy ERP w modelu cloud potwierdza wiele międzynarodowych przykładów. QAD zrealizowało wiele projektów dzierżawy aplikacji QAD Enterprise Applications, zwiększając w zeszłym roku przychody z tego tytułu o niemal 100%. Wystarczy wskazać takie firmy, jak Nexteer, dostawca podzespołów dla motoryzacji, Welsh Paper, producent opakowań dla przemysłu, czy Sauermann, wytwórca pomp przemysłowych, które dołączyły do grona firm korzystających z oprogramowania w modelu usługowym (SaaS) – QAD On Demand.

QAD jako jeden z pierwszych dostawców na rynku zaoferował kompleksowy pakiet ERP dla firm produkcyjnych na zasadach cloud computing. Odpowiada on funkcjom systemu instalowanego lokalnie (model „on-premise”). Oprogramowanie, systemy i infrastruktura są zarządzane i administrowane przez QAD w bezpiecznym i stabilnym centrum danych, co eliminuje ryzyko finansowe i informatyczne związane z implementacją i obsługą aplikacji ERP. QAD gwarantuje przy tym dostępność aplikacji na poziomie 99,5%.

Powodów sukcesu QAD On Demand jest kilka. Klient ma zawsze dostęp do najnowszych wersji systemu, co daje niezaprzeczalną przewagę konkurencyjną wynikającą z możliwości korzystania z innowacyjnych i wydajnych rozwiązań. Cloud zapewnia także elastyczny i klarowny sposób finansowania. Przedsiębiorstwa mają swobodę w określeniu, ile chcą przeznaczyć środków na ten cel oraz ilu użytkowników ma mieć dostęp do aplikacji. Z pewnością jest to rozwiązanie dla firm, które stawiają na elastyczność, szybko się rozwijają, a z drugiej strony chcą skoncentrować się na działalności podstawowej. Otwierając nowe zakłady w kraju i za granicą, nie muszą ponosić dużych inwestycji w zakresie środków trwałych. Dzięki rozwiązaniu firmy są w stanie znacząco obniżyć całkowite koszty posiadania systemu mierzone wskaźnikiem Total Cost of Ownership (TCO).

Zainteresowanie modelem cloud wykazują także firmy produkcyjne dysponujące ograniczonymi zasobami IT. QAD On Demand wpisuje się w ten trend, ponieważ minimalizuje nakłady pracy i obsługę techniczną związaną z instalacją, oferując jednocześnie globalne wsparcie w trybie 24/7. Wynajem oprogramowania w popularnej „chmurze” jest szczególnie atrakcyjny dla firm, które dysponują starym sprzętem i oprogramowaniem oraz zmagają się z częstymi zmianami kadrowymi w zespole IT. To również korzystne rozwiązanie w sytuacji braku odpowiednich kompetencji w dziale informatycznym.

Co jest największą barierą w stosowaniu modelu cloud computing w Polsce?

– Wśród polskich firm wciąż pokutuje obawa o bezpieczeństwo przechowywania danych. Jest to mit, z którym walczą dostawcy oprogramowania zapewniający ochronę danych na zdecydowanie wyższym poziomie niż przeciętny. Chęć posiadania wszystkiego „u siebie” sprawia, że wiele przedsiębiorstw napotyka na dużą barierę inwestycyjną związaną z zakupem infrastruktury, jej utrzymaniem i ochroną. Model cloud eliminuje ryzyko finansowe związane z początkową inwestycją, udostępniając oprogramowanie właściwie od zaraz i to w najnowszej wersji.

Menedżerowie boją się także większych kosztów w dłuższej perspektywie, co również wydaje się mitem, ponieważ w modelu usługowym oszczędności związane są nie tylko z brakiem konieczności zakupu licencji, ale również sprzętu, administracji, pomieszczeń, energii i innych. W polskich warunkach wciąż występuje jeszcze inny problem, z pozoru błahy, a związany z niską dostępnością szybkiego Internetu, zwłaszcza poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Autor: Artur Sawicki, dyrektor ds. sprzedaży QAD Polska