Ceramika Nowa Gala używa EBS

Firma Ceramika Nowa Gala, producent płytek ceramicznych, od stycznia 2006 r. stosuje Oracle EBS do zarządzania finansami oraz logistyką przedsiębiorstw grupy. Obecnie planuje poszerzyć wykorzystanie EBS w obszarze produkcji. Partnerem Oracle Polska, obsługującym wdrożenie w Ceramika Nowa Gala, jest firma DahliaMatic.

Projekt wdrożenia zestawu modułów Oracle E-Business Suite rozpoczął się w styczniu 2005 r. Z początkiem stycznia 2006 r. uruchomiono pełen model funkcjonalno-procesowy, instalując moduły EBS: Księga główna, Zobowiązania, Należności, Zarządzanie środkami pieniężnymi, Gospodarka Magazynowa, Zamówienia i Zakupy.

Po kilkumiesięcznym okresie użytkowania Oracle E-Business Suite na 40 stanowiskach Ceramika Nowa Gala zdecydowała się na instalację dodatkowych 25 stanowisk oraz uruchomienie Zarządzania Produkcją. Planuje się również wykorzystanie wbudowanych w rozwiązanie Oracle narzędzi BI do celów raportowo-analitycznych.